TOP 09 a Starostové: Návrh rozpočtu kraje porušuje sliby voličům

17. 12. 2012

Stanovisko TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj k rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2013 projednávaném Zastupitelstvem Plzeňského kraje 17. 12. 2012

TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj považují schvalování kompletního rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2013 velmi krátce po ustanovujícím zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje za nevhodné a nešťastné. Takto bude práce výborů a komisí velmi omezena již schváleným rozpočtem a bude do značné míry formální. Předkládaný schodkový rozpočet lze nazvat rozpočtem pohodlným. Neřeší žádné zásadní změny, nehledá rezervy a naopak omezuje podporu všech mimokrajských subjektů a neziskových organizací. Jako konstruktivní opozice přicházíme s návrhy, jak korigovat ty největší chyby předloženého návrhu tak, aby nedošlo k přímým problémům.

Jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli by bylo rozumné schválení pouze základního rozpočtu, který by pokrýval běžné výdaje a o investičních prioritách či o transferech jiným subjektům by měla být vedena odborná diskuse ve výborech a komisích zastupitelstva a rady kraje. Ty by kromě politiků měly být složeny rovněž z odborníků a jejich úkolem by měla být příprava záměrů rozvoje jednotlivých oblastí: Až poté by se mělo rozhodovat o jejich financování. Takto bude práce výborů a komisí velmi omezena již schváleným rozpočtem a bude do značné míry formální.

Navržený rozpočet Plzeňského kraje pro rok 2013 byl naprosto nedostatečně projednán pouze na jednom zasedání finančního výboru a jednom krátkém semináři pro zastupitele, kde byl představen jen obecně a rámcově bez zdůvodnění navrhovaných příjmů a výdajů v jednotlivých oblastech a rozpočtových kapitolách. Takto předkládaný rozpočet lze nazvat rozpočtem pohodlným. Neřeší žádné zásadní změny, nehledá rezervy, nemá větší ambice než doplatit předvolební pozlátka a lákadla z roku 2011. Aby byl udržen pohodlný stávající stav běžných výdajů, kraj bohužel omezuje podporu všech mimokrajských subjektů – především samospráv obcí, neziskových organizací a subjektů, které nabízejí veřejnou službu ve prospěch obyvatel kraje,“ říká Pavel Čížek, předseda zastupitelského klubu TOP 09 a Starostové. K zasedání finančního výboru podotkl jeho člen za TOP 09 Tomáš Jílek: „Vedli jsme velmi ostrou diskusi zejména nad výší schodku rozpočtu způsobeného zejména dalším odlivem investičních prostředků do klatovské nemocnice a neochotou revidovat investiční plány v době ekonomické krize. Sociální demokracie v koalici s komunisty tak pokračuje v nastoleném trendu postupného spotřebovávání rezerv z minulých let.“

Navržený rozpočet je v příkrém rozporu s předvolebními sliby v následujících bodech:

  • zásadně omezuje podporu venkova a regionální rozvoj

  • nenavrhuje podporu Místních akčních skupin (MAS), tedy subjektů, které do našeho kraje primárně do venkovského prostoru dokázaly získat velké množství finančních prostředků z EU

  • snižuje dotace na památky a to pod úroveň dotace, které kdysi poskytoval každý ze 7 bývalých okresů, tedy před rokem 2000

  • výrazně snižuje dotace do vodohospodářské infrastruktury a příspěvky na hospodaření v lesích (celkem o 35%)

  • snižuje zásadně dotace do oblasti sociální péče tak, že hrozí ukončení mnoha poskytovaných služeb

  • poskytuje minimální částku na opravy povrchů silnic

TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj slíbili, že budou usilovat o rozumné hospodaření kraje. Zároveň jsme řekli, že budeme konstruktivní opozicí. Nepřicházíme proto s návrhem rozpočtu tak, jak bychom jej připravili my, protože by samozřejmě nebyl průchodný pro současnou koalici ČSSD a KSČM. Přicházíme s návrhy, jak korigovat jen ty největší chyby předloženého návrhu tak, aby nedošlo k přímým problémům. Naše návrhy se proto týkají jen velmi malé části – cca 1% rozpočtu a jsou připraveny tak, že nevyžadují žádné nové zdroje. Navrhujeme změny ve výdajích – na jedné straně úspory, na druhé straně navýšení některých položek. Jsme přesvědčeni o tom, že tyto návrhy jsou reálné a možné i pro krajskou koalici. Pokud budou tyto drobné korekce schváleny, jsme připraveni rozpočet podpořit.

Přehled našich návrhů – změn navrhovaného rozpočtu Plzeňského kraje:

  • snížení výdajů rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2013 – výdaje v oblasti Vnitřní správa o 15 mil. Kč, výdaje rozpočtu v oblasti Zastupitelstvo kraje o 2 mil. Kč, výdaje v oblasti Fondy a programy EU o 1 mil. Kč, výdaje rozpočtu v oblasti Zdravotnictví o 10 mil. Kč, výdaje v oblasti Majetek o 5 mil. Kč, a výdaje u stavby přístavba Liblín o 10 mil. Kč

  • zvýšení výdajů rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2013 – výdaje v oblasti Regionální rozvoj o 18 mil. Kč, výdaje v oblasti Kultura o 4 mil. Kč, výdaje v oblasti Sociální věci o 7 mil. Kč a zvýšení výdajů v oblasti Životní prostředí o 8 mil. Kč

Rovněž navrhujeme předložení přehledu budov ve vlastnictví Plzeňského kraje a předložení nájemních vztahů PK a organizací, zřízených PK k užívaným budovám.  

Eva Šafránková
krajská manažerka
Štítky