Rozhodující ve veřejné práci je rozpočet

15. 2. 2013

Stále ještě jsme na začátku roku, stále máme dost energie řešit problémy nově a s chutí.
Před volbami jsme jako TOP 09 a Starostové slibovali, že zkušenosti starostů pomohou kraji víc, než si myslíte. Takto jsme také začali pracovat v Zastupitelstvu Plzeňského kraje.

Rozhodující ve veřejné práci je rozpočet. K jeho schvalování jsme se postavili takto: respektujeme koalici ČSSD a KSČM a její právo navrhnout rozpočet po svém. A tak jsme se pouze snažili vnést do rozpočtu právě zkušenosti starostů tak, aby naše návrhy byly reálné. Shodujeme se s panem hejtmanem, že je nutné šetřit a tak jsme navrhli, aby šetřili i zastupitelé a aby všichni předsedové komisí a výborů byli neuvolnění, tj. dělali svou funkci po práci jen s malou odměnou. Nepovedlo se. Podrobným studiem rozpočtu jsme navrhli úspory ve výši cca 70 mil Kč a naopak tam, kde rozpočet obsahoval chyby, jsme navrhli přidat cca 30 mil. Kč. Také jsme opakovaně deklarovali, že pokud budou tyto drobné náměty přijaty, rozpočet podpoříme. Bohužel vše bylo zásadně odmítnuto. Pravděpodobně proto, že to nebyl koaliční návrh. Kde tedy vidíme ony nenapravené chyby? V tom, že v rozporu s předvolebními sliby byla škrtnuta podpora venkova, podpora okrajových oblastí kraje. Peníze po venkovské obce byly sníženy na nejnižší úroveň od vzniku krajů, právě tak peníze na památky, na ekologické projekty, na opravy vodovodů, na pěstební práce v lesích atd. Nejsmutnější na tom je to, že na všechny tyto činnosti dostal kraj v minulosti přidělené prostředky od státu z každoročního výnosu daní. Největší problém rozpočtu ale spatřujeme v sociální oblasti. V rozpočtu chybí podpora neziskových a charitativních organizací, poskytujících sociální péči. Tyto organizace budou potřebovat podporu, neboť v posledních letech byly podpořeny z evropských peněz, z Evropského sociálního fondu a nyní tato podpora končí. Bylo by smutné, kdyby došlo k omezení terénní a domácí sociální péče. Na druhé straně kraj významně podpoří vlastní sociální ústavy. Tady jsme s koalicí ve velkém rozporu. Jsme přesvědčeni, že sociální je pomáhat co největšímu počtu potřebných – seniorů, zdravotně postižených, pomáhat jim, dokud je to možné, přímo doma. Pokud budeme podporovat pouze krajské ústavy, bude poskytnuta luxusní péče jen minimálnímu počtu potřebných. Všechny naše návrhy byly i v této oblasti odmítnuty. Podařila se pouze drobnost. Společně s ODS jsme navrhli podporu takzvaných místních akčních skupin na venkově. Z námi navržených 3,5 mil. je to jen symbolických 1,1mil.Kč, ale zaplať pánbůh alespoň něco.

Po prvním pracovním zastupitelstvu ale rozhodně neklesáme na mysli. Bez problémů a starostí bychom se cítili nesví. Doufáme, že se potřebnost našich návrhů pozná v průběhu roku, koalice si pak snad naše návrhy osvojí a pak se budou lépe schvalovat. Jako TOP 09 a Starostové budeme mít symbolické zastoupení i v komisích a výborech a tak se těšíme na to, že budeme moci přicházet s podněty a návrhy přímo na jednání těchto orgánů.

Pavel Čížek

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme