Předsedou místní organizace TOP 09 Plzeň 4 se stal Petr Junek

11. 2. 2010
Dne 8. února 2010 se konal ustavující sněm místní organizace TOP 09 Plzeň 4. Plzeňský městský obvod Doubravka si do vedení nově vzniklé místní organizace zvolil většinu žen a vybočil tak z běžné politické praxe v České republice. Předsedou byl zvolen člen regionálního výboru TOP 09 Plzeňsko Petr Junek, místopředsedkyní se stala Marcela Kunešová a tříčlenný výbor pak doplnila paní Eva Maříková.

Nově zvolený předseda se vyjádřil i k prioritám v městském obvodu Doubravka: "Zaměříme se především na lokální problémy a přípravu kvalitní kandidátky pro podzimní komunální volby."
V Plzni dne 11. 2. 2010