Postoj Plzeňské TOP 09 k přípravě výstavby spalovny komunálního odpadu v Chotíkově

17. 8. 2010

TOP 09 v Plzni chápe otázku výstavby spalovny jako jedno z nejdůležitějších komunálních témat. Proto považuje za nutné se vyjádřit k právě zveřejněným výsledkům studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji a přípravě výstavby spalovny komunálního odpadu v Chotíkově.

Ondřej Ženíšek, lídr kandidátky TOP 09 v Plzni říká:  "Na první pohled se zdá, že se jedná o nejekonomičtější a nejekologičtější vyřešení problému s odpady v rámci celého Plzeňského kraje. TOP 09 chce ale v každém případě zabránit tomu, aby byla kapacita spalovny předimenzovaná a celá výstavba předražená kvůli neprůhledným výběrovým řízením a špatně nastaveným zadávacím podmínkám".

Tomáš Jílek vedoucí krajské expertní skupiny TOP 09 pak dodává: "Významné rozpory mezi tvrzeními představitelů města a tím co je obsaženo ve zpracovaných studiích, včetně studie proveditelnosti, dávají za pravdu kritikům projektu. Ti se obávají, že v této podobě projektu jde především o snahu na problematice odpadů v Plzni vydělat. Celá věc má podle našeho názoru i další negativní souvislosti ve vztahu k plánované účelové privatizaci Plzeňské teplárenské, a.s. pod taktovkou stávajícího politického vedení města".

TOP 09, Plzeňský kraj

V Plzni dne 17.8.2010