× Pohněme s tím. Společně!

Pikner: Voda je základ všeho

16. 4. 2020

Jak se kraj připravuje na novou odpadovou legislativu?

PIKNER: To teprve uvidíme. Legislativa z roku 2019 nutí k recyklaci až 65 % odpadů v roce 2035 a zákazu skládkování využitelných odpadů od roku 2030. Obci, která to nezvládne, se navýší skladovací poplatky na trojnásobek. Kraj by měl podpořit vznik společných třídíren odpadů na bázi svazku obcí a vznik sběrných dvorů hlavně na Klatovsku a Sušicku.

Jak by se měla dále rozvíjet vodohospodářská infrastruktura v kraji?

PIKNER: Voda je základ všeho. A kde je fungující krajina, je i dost vody. S přibývajícím suchem je prioritou zajistit dostatek pitné vody v postižených sídlech (projekty a realizaci vodovodů). Nedílnou součástí musí být podpora všech projektů zadržování dešťové vody v krajině, především změna typu orby, navýšení podílu biomasy v orné půdě, menší pole, remízky, vsakovací příkopy, rybníčky, tůně, mokřady, a to vše na celém katastru obce.

Je důležité podporovat výsadbu stromů?

PIKNER: Rozptýlená zeleň v krajině má zásadní význam. Zlepšuje retenci vody, působí proti půdní erozi. Musíme opustit koncepci monokultur ve prospěch smíšených lesů, rozptýlené pestré zeleně ze stromů, keřů a luk. Hlavní roli mají obce, a proto je nutné směřovat podporu do oblastí navrhování a realizace alejí a rozptýlené zeleně v katastru obcí spolu s projekty na zadržení vody v krajině.

Jak může pomoci krajská samospráva s rozvojem krajinotvorby?

 PIKNER: Správná krajinotvorba je naprosto klíčová. Zastavování zemědělské půdy není tak zásadní, jako její celoplošné
drancování. Opusťme monokultury smrků a řepky a podpořme ekofarmy, lokální produkci a prodej potravin. Nižší hospodářské
výsledky vyváží kvalitnější a zdravější krajina. Pomozme plánovat.

 

 

Miroslav Anton

Měsíčník Plzeňský kraj, duben 2020, s. 16-17

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Richard Pikner

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme