Pikner: Voda je základ všeho

16. 4. 2020

Jak se kraj připravuje na novou odpadovou legislativu?

PIKNER: To teprve uvidíme. Legislativa z roku 2019 nutí k recyklaci až 65 % odpadů v roce 2035 a zákazu skládkování využitelných odpadů od roku 2030. Obci, která to nezvládne, se navýší skladovací poplatky na trojnásobek. Kraj by měl podpořit vznik společných třídíren odpadů na bázi svazku obcí a vznik sběrných dvorů hlavně na Klatovsku a Sušicku.

Jak by se měla dále rozvíjet vodohospodářská infrastruktura v kraji?

PIKNER: Voda je základ všeho. A kde je fungující krajina, je i dost vody. S přibývajícím suchem je prioritou zajistit dostatek pitné vody v postižených sídlech (projekty a realizaci vodovodů). Nedílnou součástí musí být podpora všech projektů zadržování dešťové vody v krajině, především změna typu orby, navýšení podílu biomasy v orné půdě, menší pole, remízky, vsakovací příkopy, rybníčky, tůně, mokřady, a to vše na celém katastru obce.

Je důležité podporovat výsadbu stromů?

PIKNER: Rozptýlená zeleň v krajině má zásadní význam. Zlepšuje retenci vody, působí proti půdní erozi. Musíme opustit koncepci monokultur ve prospěch smíšených lesů, rozptýlené pestré zeleně ze stromů, keřů a luk. Hlavní roli mají obce, a proto je nutné směřovat podporu do oblastí navrhování a realizace alejí a rozptýlené zeleně v katastru obcí spolu s projekty na zadržení vody v krajině.

Jak může pomoci krajská samospráva s rozvojem krajinotvorby?

 PIKNER: Správná krajinotvorba je naprosto klíčová. Zastavování zemědělské půdy není tak zásadní, jako její celoplošné
drancování. Opusťme monokultury smrků a řepky a podpořme ekofarmy, lokální produkci a prodej potravin. Nižší hospodářské
výsledky vyváží kvalitnější a zdravější krajina. Pomozme plánovat.

 

 

Miroslav Anton

Měsíčník Plzeňský kraj, duben 2020, s. 16-17

Štítky
Osobnosti: Richard Pikner
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme