Pikner: Problémy neodkládám, ale řeším je

6. 9. 2016

Představujeme Vám našeho kandidáta na hejtmana MUDr. Richarda Piknera, Ph. D. nejen jako úspěšného lékaře a politika, ale také jako Plzeňáka, Klatováka a především jako člověka, který svou kandidaturou chce ukázat, že cesta pro slušné lidi existuje.

1. Jak byste se charakterizoval jako politik?

Jsem týmový hráč, zvyklý naslouchat svému okolí, snažím se problém analyzovat a po diskusi najít nejrozumnější řešení. Problémy nerad odkládám, ale řeším je. Povolání lékaře mě naučilo klást důraz i na sociální aspekty.

2. Jak byste se charakterizoval jako člověk?

Mám dvě hlavní kréda: „nebát se a nekrást“ a „raději něco dělat, než jen nadávat“. Mezi mé kladné vlastnosti patří pracovitost, nasazení, rozhodnost a schopnost naslouchat druhým, diskutovat. Nezávidím a rád pomáhám druhým. Držím slovo a jednám přímě.

Negativně se někdy projeví snaha realizovat vše, co má smysl a je zajímavé, jak pak někdy dělám více věcí najednou. Mé časové vytížení vede k nedostatku času na odpočinek a trpí tím i má rodina. Prostě někdy nestíhám.

3. Jaké jsou podle Vás nejsilnější stránky TOP 09 v porovnání s ostatními politickými stranami?
Proč by ji měli lidé volit?

TOP 09 je strana pro lidi, kteří mají své představy o budoucnosti, hledají dlouhodobá řešení nejen pro svou generaci, ale i pro naše děti. Vyznávají hodnoty jako vzdělání, práce a veřejná služba a ne jen prostý konzum a hromadění peněz.

4. Politická strategie TOP 09 v kraji je postavena na 4 pilířích – zdravotnictví, školství, sociální politika a doprava. Jaké konkrétní kroky byste podniknul pro jejich rozvoj a revitalizaci? (Prosím, ke každému tématu 3 konkrétní opatření.

Zdravotnictví:

a) Sloučení zdravotnických zařízení do ekonomicky a organizačně efektivního celku.

b) Navýšení mezd zdravotníků díky omezení nadbytečných investic do budov a přístrojů a díky úsporám z efektivnějšího řízení zdravotnických zařízení.

c) Trvalé zvyšování kvality péče a poskytování veřejně dostupných informací o této kvalitě.

Školství:

a) Podporovat obory vzdělávání, o které je zájem a kde absolventi najdou uplatnění - v technických a učňovských oborech úzká spolupráce s firmami v regionu, přizpůsobení vzdělání jejich potřebám, stipendia a odborné stáže na pracovištích. Hledat úspory v provozních nákladech školských zařízení a ušetřené peníze ponechat na odměny školských zaměstnanců.

b) Inkluzi ve školách musíme podporovat individuálně dle potřeb postižených a jejich rodin. Paušálně nařízená inkluze bez individuálního zhodnocení potřeby a možností podpory je nesmysl.

c) Hodnotit kvalitu vzdělávání jednotlivých školských zařízení a tyto informace zveřejňovat. Kritéria kvality budou rozdílná. Učňovská zařízení mají jiné cíle, než gymnázia.

Sociální politika

a) Podpora rozvoje terénních sociálních služeb. Kde je to možné, ať lidé zůstávají v domácím prostředí.

b) Podpora neziskových organizací poskytujících sociální služby.

c) Budeme se snažit omezit sociálně vyloučené oblasti, bránit tomu, aby kvůli nepřiměřené podpoře ubytování pro sociálně slabé vznikala ghetta. Současně s podporou je třeba vyžadovat i plnění povinností (docházka dětí do školy, veřejné práce na údržbě okolí). Je nezbytné zároveň nabízet a podporovat vznik pracovních míst pro sociálně vyloučené lidi. Cílem je podpořit jejich pracovní a společenské návyky.

Doprava:

a) Zvýšení dopravní dostupnosti - především lepší koordinací veřejné dopravy se svazy obcí a měst. Železniční doprava jako páteř s navazujícími mikrobusy.

b) Opravy komunikací 2 a 3 třídy – je třeba vytvořit plán oprav a jejich priorit, plán zveřejnit a trvale aktualizovat. Naším cílem jsou kvalitní silnice bez výmolů.

c) Podpora budování páteřních komunikací, na nichž preferujeme zejména obchvaty a to jak v případě Plzně tak i u ostatních obcí, které jsou na těchto trasách zatíženy nadměrnou dopravou. Zodpovědnost nese především ŘSD a kraj s ním bude koordinovat priority. Vytvoříme společnou pracovní skupinu k řešení těchto problémů.

5. Kdo nebo co Vás inspiruje ve Vašem pracovním a osobním životě?
Obecně všichni chytří, pracovití lidé bez ohledu na typ vzdělání. Inspirují mě lidé, kteří svou práci dělají poctivě, jsou pracovití a peníze a konzum nejsou jejich životními sny. Inspiruje mě každý aktivní senior, který hledí do budoucnosti nejen své, ale i svých dětí a budoucích generací, a tomu přizpůsobuje své jednání.


6. Kde vidíte nejsilnější a naopak, nejslabší stránky Plzeňského kraje a jakým způsobem s nimi chcete v rámci politického programu pracovat?

Pokud porovnám kraje navzájem, mezi silné stránky Plzeňského kraje patří sousedství s Německem, kvalitní vzdělávací struktura, průmysl jako základ ekonomiky a minimální nezaměstnanosti. Dále dobré dálniční a vlakové propojení včetně dostupnosti letiště, blízkost Prahy.

Další výhodou je naše přírodní bohatství – Šumava a Brdy.

Mezi hlavní nevýhody patří, že většina průmyslu a dopravního propojení je soustředěna v Plzni a podél dálnice D5. Chybí další centra průmyslu, vzdělávání a zdravotní či sociální péče – podpora rozvoje menších měst jako přirozených dalších center v kraji (Tachov, Domažlice, Klatovy, Rokycany atd.). Rozvoj nelze koncentrovat pouze do Plzně, je třeba podporovat menší města a okrajové regiony v kraji.


7. Každé rozhodnutí formuje budoucnost, proto je důležité působit na mladou generaci lidí. Jaké poselství či motivaci máte pro tento okruh voličů?

Mladým voličům vzkazuji jediné. Již dnes se rozhoduje o vaší budoucnosti a budoucnosti vašich dětí. Využijte vaše volební právo a dejte najevo, co chcete. Hledejte vize, odpovědnost a nepodléhejte krátkodobým slibům, neboť za ně budete platit vy. Promrhaný jen každý hlas, který zůstane doma.

8. Jak vnímáte aktuální, předvolební atmosféru? Čeho se nejvíc obáváte a naopak, co Vám dělá největší radost?

Předvolební atmosféra se nese bohužel v duchu populismu. Ekonomice se daří, mohou se snadno rozdávat různé dotace a podpory. V předvolebních tématech tedy dominují populistická hesla. Obávám se, že místo diskuse o konkrétních potřebách a opatřeních, nutných pro kraj, se diskuse zvrhne na témata, která kraj ovlivnit nemůže (uprchlictví, Evropská unie).

Největší radost mi dělá řada pozitivních reakcí lidí, se kterými se potkávám na mítincích. Podpora mých známých a spolustraníků mě udržuje v naději, že myslet na budoucnost s rozumem má stále smysl.

9. Jaký konkrétní problém byste v Plzeňském kraji řešil prioritně?

Organizační reformu zdravotnických a školských zařízení a podpora navyšování odměn školských a zdravotnických pracovníků, neboť finanční odhodnocení, odpovídající významu jejich práce pro společnost, jim dlužíme již 27 let.

Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme