Petr Junek: Zastupitelstvo Doubravky je patrně "jen do počtu"

1. 9. 2011

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4 mnohdy funguje jen k formálnímu zpětnému schválení aktivit rady obvodu", tvrdí Petr Junek, předseda místní organizace TOP 09 čtvrtého plzeňského obvodu. K tomuto názoru dospěl po téměř ročním působení na tomto obvodě jako zastupitel. Své tvrzení dokládá na konkrétním případu výběru organizátora letošního Doubraveckého týdne. „Je až s podivem, že akce může být propagována realizátorem projetku dříve, než na něj zastupitelstvo uvolní finance a schválí smlouvu s provozovatelem," hodnotí praxi na Plzni 4 Petr Junek.

Okénko do předpřípravy Doubraveckého týdne:
Rada městského obvodu Plzeň 4 má k dispozici poradní orgán - Komisi pro propagaci, která obdržela zcela legitimní variantní nabídku na letošní organizování Doubraveckého týdne od loňského dodavatele. Komise se namísto definování cílů a záměrů akce, případně i vyhlášení soutěže na dodavatele, spokojila s výběrem nabízených variant. „Uvítal bych diskuzi nad cíli, přínosy a záměry akce. Hlubší propojení s prezentací (neziskových, příspěvkových, ...) organizací realizujících své činnosti na čtvrtém plzeňském obvodě (tj. nejen na Doubravce, ale i v Bukovci, Červeném Hrádku, Letné, Lobzích, Újezdě a Zábělé). Proč nevyužit akci pro co nejširší prezentaci a nabídku volnočasových aktivit (sport, kultura, kroužky, zájmová sdružení, ...), tedy na prezentaci výsledků a možností osobního a společenského rozvoje všech věkových a sociálních skupin a posílit tak i místní patriotismus", říká Petr Junek.

Rozpočtová kapitola:
Z původních 110 00 Kč navržených pro tuto akci v rozpočtu, se částka na zastupitelstvu dne 23. 6. 2011 vyhoupla na celých 200 000 Kč. Nabídka dodavatele obsahovala příslib dofinancování nákladů (rozdíl mezi rozpočtem akce a částkou vyčleněnou z rozpočtu) z pronájmu reklamních ploch. Bohužel se zastupitelstvo od Rady čtvrtého městského obvodu nedozvědělo celkové náklady a ani fakt, že dodavatel na akci získal dalších 60 000 Kč z Nadačního fondu na podporu kulturních aktivit občanů města Plzně. (http://www.plzen.eu/zivot-v-plzni/mestske-organizace/...)

Časová souslednost zřejmě funguje jinak, než jsme z běžného života zvyklí:
Když dne 23. 6. 2011 zastupitelé přicházeli na zastupitelstvo, mohli na reklamní ploše před radnicí spatřit reklamu na akci Doubravecký týden. Přitom o přidělení konečné částky, schválení smlouvy s provozovatelem a propůjčení názvu hlasovali zastupitelé až o několik desítek minut později a o několik týdnů dříve byl přidělen příspěvek provozovateli z nadačního fondu.

Dámy a pánové, přejeme Vám příjemnou a ničím nekaženou zábavu.

Zastupitelé TOP 09 Plzeň 4