Nový: Plzeň potřebuje vysokorychlostní trať

13. 5. 2021

Naprosté zděšení. Tak přesně bych popsal můj pocit po zjištění, že Správa železnic ve svém plánu budování sítě vysokorychlostních železnic, která v horizontu několika desítek let zcela zásadním způsobem změní tvář naší země, nepočítá s vybudováním této tratě přes Plzeň.

Vždyť to byla právě geografická poloha Plzně, ležící na obchodní stezce Praha-Norimberk, jež stála za prosperitou našeho města ve středověku. Z dob počátků průmyslové revoluce lze jmenovat desítky měst, která ztratila na svém významu poté, co byla obejita nově budovanou železnicí.

I proto jsem na pondělním jednání Zastupitelstva města Plzně požádal současné vedení města o zahájení jednání s dotčenými orgány o znovuzařazení Plzně do systému vysokorychlostních tratí. Jestliže by při jejich stavbě byla Plzeň obejita, stala by se městem druhé kategorie, kam žádný významný investor s vysokou přidanou hodnotou nepřijde. Současně vysokorychlostní spojení Plzně s Prahou a se západní Evropou považuji za atraktivní zejména pro vysoce kvalifikovanou mladou generaci. Té se takto otevře možnost relativně laciného, pohodlného a zdravého bydlení v Plzni a současného pracovního uplatnění za výrazně vyšší mzdy v Praze či v Německu.

Nepřipusťme, aby našemu prosperujícímu a krásnému městu a celé České republice byla odejmuta možnost budoucího moderního spojení se západní Evropou. Naši potomci by nám to neodpustili.

Miloš Nový, zastupitel Plzně, emeritní děkan FEK ZČU

Mladá Fronta Dnes, 13.5. 2021, Fórum, str. 18. 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme