Je cosi shnilého v centrálním obvodu plzeňském

9. 11. 2011

Tak by asi komentoval dánský princ Hamlet dění na největším plzeňském obvodu pod vládou velké koalice ODS a ČSSD. Pro začátek mám pro čtenáře pár slov na úvod a jednu „kauzu“ s otazníky.

Je tomu již rok co působím ve třetím plzeňském obvodě jako opoziční neuvolněný zastupitel. Naše TOP 09 obsadila v zastupitelstvu pěkných 6 míst a spolu s dalšími lokálními plzeňskými stranami (Pravá volba pro Plzeň a Plzeňská aliance) tvoří jádro opozice. Do opozice se „bohužel“ moc nedá počítat KSČM, která většinou tradičně hlasuje jednotně s koalicí ODS a ČSSD.

Za ten rok působení v opozičních křeslech se nám povedlo nahlédnout pod pokličku reálného komunálního politikaření celkem dobře. Pro čtenáře musím poznamenat (a bude to v následujících řádcích důležitým faktem), že v minulém volebním období měla ODS v zastupitelstvu prakticky většinu. Přestože další velká strana ČSSD byla formálně v opozici, opozičně se moc nechovala (tak jak to známe třeba z Poslanecké sněmovny) a hlasovala spíše v souladu s politikou ODS.

Naším příchodem do zastupitelstva se změnilo minimálně to, že začala opozice normálně fungovat. Řadu rozhodnutí koalice kritizujeme, předkládáme vlastní návrhy usnesení, důrazně vyžadujeme odpovědi na své otázky a po úřednících úřadu vyžadujeme řadu materiálů jako podklady pro svá jednání a hlasování. Na toto nebylo minulé/současné vedení moc zvyklé, za normální se například považoval i fakt (a to i v jiných plzeňských obvodech), že při volbě starosty hlasuje pro starostu i opozice :-). Naše postavení v zastupitelstvu, výborech a komisích rady obvodu však není jednoduché. V řadě důležitých komisí nemáme své zastoupení (např. v komisi majetkové, v komisi investiční), ani v kontrolním výboru nemá opozice (ani s KSČM) většinu. Nicméně snažíme se stavět na transparentnosti a např. zápisy z jednání kontrolního výboru, jehož uvolněným předsedou je náš člen, jsou na náš popud vyvěšovány na webových stránkách obvodu.

Jednou ze zajímavých kauz, kterou jsme probírali právě v kontrolním výboru, byla rekonstrukce půdního prostoru na nový zasedací sál pro zastupitele v hodnotě více jak 12 milionů Kč. Tato akce byla realizována z rozpočtu obvodu v roce 2010. Obvod má na realizaci takovýchto akcí vypracována pravidla, která schvaluje zastupitelstvo. Pravidla platná v roce realizace připouštějí uskutečnění jen takových investic, které do jmenovitého plánu investičních akcí zařadilo zastupitelstvo. Toto se však v roce 2010 nestalo a v tomto smyslu nepřijala ani rada ani zastupitelstvo obvodu žádné usnesení (ani starosta Strobach s tajemníkem Mužíkem jej nebyli schopni předložit). Argumentace starosty Jiřího Strobacha (ODS) spočívala v tom, že tuto rekonstrukci měl ve své působnosti v roce 2009 odbor organizační, který ji v tomto roce naplánoval, a investice pak automaticky přešla do roku 2010. Nicméně odbor organizační neměl vůbec mít akce takového finančního rozsahu v kompetenci. A to jak podle původního, tak podle dosud platného organizačního řádu úřadu, ve kterém má navíc odbor organizační rozhodovat o investicích v maximální částce 500 tisíc Kč. Ani v roce 2009 neschválila rada ani zastupitelstvo obvodu žádné usnesení v této věci rekonstrukce.

Pokud to tedy shrneme, tak za minulého vedení obvodu (starosta Jiří Strobach a místostarosta Stanislav Kopáček – oba ODS) došlo k rekonstrukci půdních prostor za účelem výstavby sálu (který je, a to nepopírám, velmi pěkný, účelný a rozhodně lepší než původní sál v suterénních prostorách) v objemu finančních prostředků 12,2 milionu, které byly čerpány z kapitoly investiční akce v roce 2010 a ke které podle tehdy platných pravidel nedalo souhlas zastupitelstvo (investice nebyla přidána do plánu investičních akcí) a ani rada obvodu k němu nezaujala stanovisko formou usnesení (ani současné vedení nebylo schopno takovéto usnesení doložit). Navíc rekonstrukci měl podle některých dokladů v gesci organizační odbor, který na takovéto investice neměl a nemá kompetence. Toť v souhrnu můj názor na tuto věc. Bohužel starosta Strobach s tajemníkem úřadu mi nebyli schopni toto vše úplně objasnit i přes několikerá jednání a přesto kontrolní výbor silou koaličních hlasů shodil další možnost vyjasnění pod stůl. Já se přesto jako zastupitel ptám, zda někdo porušil zákon? A je to opravdu otázka bez známky ironie, protože právní názory v této věci se liší.

Příště se zamyslím nad další investicí obvodu Plzeň 3 v rozsahu 100 milionů Kč.

Zdroj: http://podany.blog.idnes.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme