Hrací automaty na Slovanech končí 31. 12. 2014

21. 8. 2013

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dnes svým usnesením potvrdilo, že jako jediný velký plzeňský obvod nechce na svém území hrací automaty. Ty by měly z celého obvodu zmizet do konce prosince roku 2014.

K této problematice se již zastupitelstvo vyjádřilo v únoru loňského roku, kdy byla schválena vyhláška eliminující výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály z celého území Slovan ke konci roku 2014. Vedení města Plzně se však letos rozhodlo vyhlášku projednat znovu a požádalo opět obvody, aby se k problematice znovu vyjádřily a to i přes to, že příjmy z tohoto typu hazardu nejsou přímými příjmy obvodů, ale celého města. Důvodem tohoto rozhodnutí byl také nedávný nález Ústavního soudu umožňujícího obcím eliminovat hrací přístroje okamžitě a bez čekání na vypršení platných povolení. Zároveň se ale vedení města Plzně rozhodlo těm obvodům, které se heren zřeknou, okamžitě sebrat finanční prostředky plynoucí z tohoto typu hazardu do městské kasy. Tím také obvody v jejich snaze o jakoukoli regulaci hracích přístrojů značně demotivovalo. Přesto se ale na Slovanech podařilo udržet stávající názor a definitivně prosadit řešení, které ke konci heren jednoznačně vede. Místostarosta obvodu Slovany Jan Fluxa (TOP 09) k tomu uvádí: „Nejprve jsme zastupitelstvu navrhovali variantu okamžitého zákazu provozování automatů na Slovanech. Pro to se sice bohužel nenašel dostatečný počet hlasů, ale jsem rád, že bylo schváleno alespoň kompromisní řešení, které k našemu cíli vede. A tím je nulová tolerance a ukončení provozu všech automatů k 31. 12. 2014. Náš názor na tuto problematiku je konzistentní a zastupitelstvo tlaku hazardního průmyslu odolalo." Provozování výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů tak bude na Slovanech od ledna 2015 ilegální činností.

V médiích se také často diskutovalo, zda zrušení heren nebude znamenat významný výpadek z příjmů obvodních rozpočtů. K tomu je třeba uvést, že všechny příjmy z hazardu (včetně sportky nebo tipování sportovních utkání) nejsou přímými příjmy obvodů, ale města Plzně, které je pak na základě počtu hracích přístrojů v jednotlivých obvodech distribuuje dále. Nejde tedy o přerozdělování podle koeficientů jako u příjmů ostatních. Předseda klubu TOP 09 v Zastupitelstvu města Plzně Michal Vozobule k tomu dodává: „Ceníme si toho, že alespoň jeden z velkých obvodů nechce na svém území herny. Byli bychom samozřejmě mnohem radši, kdyby tato regulace vešla v platnost okamžitě. To, že bylo slovanské zastupitelstvo prakticky nuceno toto rozhodnutí odložit o rok kvůli případným finančním potížím obvodního rozpočtu, je ukázkou alibistické politiky městské koalice ODS a ČSSD, která proces regulace hazardu ve městě naprosto nezvládá a vyvolává pouze chaos."