TOP 09 nabízí promyšlenou vizi vývoje země

17. 8. 2017

Zanechat potomkům prosperující zdravou zemi, kde panuje svoboda spolu se sociální odpovědností, chtějí poslanečtí kandidáti TOP 09 v Plzeňském kraji. Opírají se přitom o zkušenosti z celostátní i komunální politiky a o kvalitní zázemí v regionálních zastupitelstvech. Lídrem krajské kandidátky TOP 09 je první místopředseda strany poslanec Marek Ženíšek. Vedle členů TOP 09 jsou na ní také zástupci Koruny České, Konzervativní strany a Klubu angažovaných nestraníků.

Odhodlání uspět prokazuje poslanec a první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek při četných výjezdech a setkáních s občany po celé republice. „Je to pro mě důležitá zpětná vazba. Bavíme se hlavně o našem programu a o sloganu ´nEUhneme´. Lidé oceňují naši zásadovost a názorovou pevnost. Že plníme sliby a že stojíme za programem, ze kterého neuhneme. Občas se setkávám i s kritikou nebo nepochopením. Ale právě to mě motivuje náš program vysvětlovat a přesvědčovat lidi, že TOP 09 je v říjnovém hlasování jedinou správnou volbou,říká lídr Marek Ženíšek.

V Plzeňském kraji jsme postavili silnou kandidátku z úspěšných odborníků, kteří mají voličům co nabídnout. Vážím si členů tohoto týmu pro jejich zkušenosti, aktivitu i dosavadní práci pro TOP 09,“ zdůrazňuje předseda TOP 09 v Plzeňském kraji Petr Suchý, který kandiduje na druhém místě. Již druhé volební období je i plzeňským zastupitelem. „V Plzni jsme se vždy snažili být konstruktivní opozicí. I proto se nám v minulém volebním období díky tehdejšímu ministru financí Miroslavu Kalouskovi, který v roce 2013 podepsal příslib téměř 700 milionové dotace, podařilo zachránit modernizaci plzeňské úpravny vody. Ta dnes zásobuje 250 tisíc lidí kvalitní pitnou vodu i z řeky, a není třeba se bát pesticidů, které se v ní předtím občas vyskytovaly. O podobnou synergii mezi celostátní úrovní a krajem se budeme snažit i nadále. Občané si zaslouží, aby náš region byl kvalitním místem pro život na evropské úrovni,“ říká zastupitel Petr Suchý.

Z třetího místa se o hlasy voličů uchází plzeňská zastupitelka Ilona Jehličková, která se jako zástupkyně ředitele základní školy věnuje zejména školství a sociálním otázkám. Celoživotními zkušenostmi z této oblasti chce pomoci při práci na zákonech v Poslanecké sněmovně. „Celý život se věnuji dětem, a proto často přemýšlím, jakou zemi zanecháme svým potomkům. TOP 09 je jediná strana s promyšlenou vizí České republiky,“ říká Ilona Jehličková.

V pořadí čtvrtý kandidát Karel Naxera je starostou Přeštic teprve od roku 2014. Přesto už na radnici stihl řadu věcí změnit ve prospěch informovanosti lidí a zlepšení života ve městě. Radnice zveřejňuje na internetu všechny smlouvy a objednávky v hodnotě nad 20 tisíc korun, stejně jako záznamy z jednání zastupitelstva. Místní základní škola dostala nové šatny, probíhá rekonstrukce městské soustavy vytápění. Přeštice dokonce investují přes 18 milionů korun do přestavby restaurace na náměstí, kde v létě vznikne městský pivovar s roční kapacitou až 1300 hektolitrů. Mým cílem je hájit v Poslanecké sněmovně zájmy obcí, měst a regionů. Jako starosta a místopředseda regionální organizace TOP 09 Plzeň-venkov vím, co zdejší lidi trápí a jakými problémy se musí každodenně zabývat. Obce, zejména ty malé, by měly dostávat více peněz. Ty se dají ušetřit zrušením některých nesmyslných národních dotací,“ říká starosta Karel Naxera.

První pětku kandidátů TOP 09 uzavírá bývalý starosta a dnes zastupitel městysu Chudenice David Klíma. Jsem přesvědčen, že i sociální témata jsou pravicová a jako bývalý starosta malé obce, vzděláním technik i humanista, mám co říci ke konzervativním tématům, jakými jsou svoboda občana, tradiční rodina, národní hrdost i státní suverenita,“ říká zastupitel David Klíma.

Program TOP 09 naleznete na: http://bit.ly/2qwJ7iG

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Plzeňský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

38 let

poslanec PSP ČR

Plzeň, TOP 09

Marek Ženíšek (1978) je poslanec, vysokoškolský pedagog a také politolog.
V Plzni, kde se narodil, také vystudoval Filozofickou fakultu Západočeské univerzity a pokračoval na Fakultě sociálních věd pražské Univerzity Karlovy. V roce 2006 získal v oboru politologie doktorský titul. Politikou se dnes zabývá z akademické i praktické stránky. Přednáší na Západočeské univerzitě a je také autorem či spoluautorem několika knih a odborných textů. Do politiky vstoupil v roce 2006. Pracoval jako náměstek ministrů spravedlnosti a zdravotnictví a stál například u zrodu projektu reformy psychiatrické péče. V roce 2009 pomáhal zakládat TOP 09. Dnes je jejím 1. místopředsedou a odborníkem strany na zahraniční a bezpečnostní politiku.
Jako poslanec navrhl například možnost volit korespondenčně a intenzivně se věnuje zahraniční a obranné politice a dění v Evropské unii.
Mezi jeho záliby patří běhání, četba a cestování. Marek Ženíšek je ženatý a má jednoho syna.

Více na www.marek-zenisek.cz

38 poslanec PSP ČR Plzeň TOP 09
2. Mgr. Petr Suchý

Mgr. Petr Suchý

38 let

ředitel IT firmy

Plzeň, TOP 09

Petr Suchý se narodil 5. 12. 1978 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Po maturitě na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni získal v programu německé spolkové vlády zelenou kartu pro odborníky v informačních technologiích. Zde následně působil 7 let jako softwarový specialista v přední německé firmě dodávající podnikové informační systémy. Po návratu do Plzně vede softwarovou firmu, která se zabývá vývojem informačních systémů a webových nástrojů. V roce 2010 absolvoval Metropolitní Univerzitu, obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Členem TOP 09 je od července 2009, předtím nebyl členem žádné politické strany. Od roku 2012 je předseda správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

38 ředitel IT firmy Plzeň TOP 09
3. Mgr. Ilona Jehličková

Mgr. Ilona Jehličková

54 let

zástupkyně ředitele 20. ZŠ v Plzni

Plzeň, TOP 09

Ilona Jehličková se narodila 12. října 1963 v Jihlavě, kde absolvovala místní gymnázium. Poté si vybrala studium na Pedagogické fakultě v Plzni, kde v roce 1987 i úspěšně absolvovala. Od roku 1989 do roku 2000 pracovala v Mostě jako učitelka na 1. stupni základní školy. Od září 2000 žije v Plzni. Ve stejné době začala pracovat jako učitelka na 20. ZŠ v Plzni na Slovanech. Od roku 2004 je na této škole zástupkyní ředitele. Ilona Jehličková je vdaná a má dvě děti. Mezi její zájmy patří sport, cestování a práce pro humanitární organizace (např. dobrovolná humanitární a mírová organizace Na vlastních nohou – Stonožka). Jejím přínosem pro tým TOP 09 jsou znalosti a zkušenosti z oblasti školství a vzdělávání, působení ve vedoucí funkci a dlouholetá praxe vyžadující týmovou spolupráci. Je členkou TOP 09, přičemž nikdy před tím nepůsobila v jiné politické straně.

54 zástupkyně ředitele 20. ZŠ v Plzni Plzeň TOP 09
4. Mgr. Karel Naxera

Mgr. Karel Naxera

45 let

starosta města Přeštice

Přeštice, TOP 09

Karel Naxera se narodil 17. dubna 1972 v Sušici. Předtím, než byl v roce 2014 zvolen starostou Přeštic, pracoval jako technickou-obchodní poradce ve společnosti Heluz. Chvíle volna vyplňuje rekreačním sportem, návštěvami kulturních akcí a poslechem hudby. Je ženatý, s manželkou vychovávají dva syny.

45 starosta města Přeštice Přeštice TOP 09
5. Bc. David Klíma

Bc. David Klíma

42 let

vedoucí technického oddělení, Typos Plzeň

Chudenice, TOP 09

David Klíma se narodil 4. března 1975 v Plzni. Současný zastupitel městysu Chudenice působil v letech 2003 – 2014 ve funkci starosty Chudenic. Je lektorem a akolytou při kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích a pracuje jako vedoucí technického oddělení tiskárny Typos v Plzni.

42 vedoucí technického oddělení, Typos Plzeň Chudenice TOP 09
6. Ing. et Ing. Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový

57 let

vysokoškolský učitel, emeritní děkan FEK ZČU

Plzeň, TOP 09

Miloš Nový se narodil 18. 1. 1960 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a absolventem Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1984 až 1993 pracoval u Správy radiokomunikací Praha ve funkci inženýra telekomunikací. Od roku 1994 přednáší na Katedře ekonomie a kvantitativních metod Západočeské univerzity v Plzni, kde se specializuje na problematiku obecné ekonomické teorie, transformace české ekonomiky a ekonomické výkonnosti zemí EU. V letech 2000 až 2006 zastával funkci děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2006 do roku 2010 pracoval ve funkci proděkana pro studijní záležitosti. V rámci ostatních profesních aktivit byl mimo jiné členem Vědeckých rad Fakulty ekonomické a Západočeské univerzity v Plzni, lektorem Institutu Svazu účetních České republiky, lektorem BIC Plzeň – Podnikatelského a inovačního centra. Ve volném čase se věnuje sportu, filmu a hudbě.

57 vysokoškolský učitel, emeritní děkan FEK ZČU Plzeň TOP 09
7. Mgr. Alena Šůmová

Mgr. Alena Šůmová

54 let

učitelka základní školy

Horní Bříza, TOP 09

Alena Šůmová se narodila 17.12.1962 v Kladně. Po maturitě na střední průmyslové škole vystudovala pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1984 pracuje jako učitelka na základní škole v Horní Bříze. V komunálních volbách v roce 2014 byla zvolena do Zastupitelstva města Horní Bříza. Členkou TOP 09 je od září 2009 a v červnu 2016 byla zvolena předsedkyní nově vzniklé místní organizace TOP 09 Horní Bříza. Alena Šůmová je vdaná a má dceru.

54 učitelka základní školy Horní Bříza TOP 09
8. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

45 let

primář Klatovské nemocnice, odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni

Chválenice, TOP 09

Richard Pikner se narodil se 17. června 1972 v Plzni. Jako lékař se specializuje na diagnostiku a léčbu osteoporózy a poruch kostního metabolismu a laboratorní vyšetření nemocí štítné žlázy a nádorové markery. Jeho hlavní profesní úspěchy jsou spjaté s působením v Klatovské nemocnici, kde se zasadil o znovuobnovení oddělení klinické biochemie a hematologie, spoluzaložil oddělení klinické mikrobiologie a založil oddělení kostního metabolismu. Od roku 2008 vyučuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a od roku 2015 přednáší na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Od roku 2006 je zastupitelem obce Chválenice. V roce 2016 byl zvolen do Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde působí také jako člen Výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Má tři děti a s rodinou bydlí ve Chválenicích. Mezi jeho zájmy patří sport, zejména pak rekreační běh, cykloturistika a fotbal, houbaření, zahrada a četba. Jeho kréda jsou: „Raději se zapojit a něco pořádně dělat, než stále jen kritizovat.“ „Nebát se a nekrást."

45 primář Klatovské nemocnice, odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni Chválenice TOP 09
9. Mgr. Michal Vozobule

Mgr. Michal Vozobule

36 let

učitel, zastupitel města Plzně

Plzeň, TOP 09

Michal Vozobule se narodil 8. prosince 1980 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni studoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval v roce 2005. V letech 2007–2015 byl zástupcem ředitelky na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. Před tím pracoval jako konzultant pro oblast lidských zdrojů v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje.

Je autorem několika odborných příspěvků v publikacích věnujících se volbám na různé úrovni v ČR. Zároveň se podílel na několika studiích týkajících se regionálního trhu práce a vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji. V letech 2005–2011 byl předsedou správní rady Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

V roce 2010 se stal zastupitelem města Plzně, kde i po volbách 2014 vede zastupitelský klub TOP 09. V rámci městského zastupitelstva se věnuje zejména problematice kultury, vzdělávání, veřejných zakázek a transparentnosti obecně. Zároveň byl v roce 2010 zvolen do zastupitelstva MO Plzeň 1, kde vykonával po celé volební období funkci předsedy kontrolního výboru. Od voleb 2014 je řadovým opozičním zastupitelem.

Do TOP 09 vstoupil v červenci 2009, přičemž před tím nikdy nebyl členem žádné politické strany nebo hnutí.​

36 učitel, zastupitel města Plzně Plzeň TOP 09
10. Bc. Jana Petříčková

Bc. Jana Petříčková

48 let

manažerka

Hrádek, TOP 09

Jana Petříčková se narodila 23.7.1969 v Táboře. V Hrádku bydlí nepřetržitě od r. 1994. Je absolventkou Metropolitní university Praha, kde v roce 2012 získala bakalářské vzdělání v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. V roce 2007 založila v Hrádku pro maminky s dětmi dětský klub Klubíčko, který funguje dodnes. Od roku 2017 působí jako místopředsedkyně Komise pro obnovu venkova Rady Plzeňského kraje a již třetím rokem jako členka Komise pro kulturu a sport Zastupitelstva města Hrádek. Je místopředsedkyně místní organizace TOP 09 Rokycany. Je jí blízká sociální a kulturní problematika, zajímá se i o zahraniční politiku. Ve volném čase se věnuje rekreačně sportu, má ráda četbu, film a divadlo.

 

48 manažerka Hrádek TOP 09
11. PhDr. Jan Fluxa

PhDr. Jan Fluxa

37 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Plzeň, TOP 09

Jan Fluxa se narodil 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Před zvolením místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2010 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí. Ještě před tím působil tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje jako konzultant. Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně. Je ženatý a má dvě děti.

37 místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Plzeň TOP 09
12. Ing. Markéta Bučoková

Ing. Markéta Bučoková

46 let

tisková mluvčí

Horažďovice, TOP 09

Markéta Bučoková (46) se narodila v Sušici. Žije v Horažďovicích, kde je předsedkyní místní organizace TOP 09. Po maturitě na Střední zemědělské a technické škole v Klatovech absolvovala Doplňkové pedagogické studium na Univerzitě Karlově Praha. Letos ukončila studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity Praha v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Při práci tiskové mluvčí města Strakonice se denně setkává s novináři, politiky, zaměstnavateli, a také s lidmi, kteří řeší všednodenní otázky, spojené s fungováním samosprávy a státní správy. Je matkou tří dětí, mezi její koníčky patří dobrá kniha a kultura. V politice se angažuje, protože věří, že stojí za to stát na správné straně. 

46 tisková mluvčí Horažďovice TOP 09
13. Ing. arch. Oldřich Kodeda

Ing. arch. Oldřich Kodeda

58 let

architekt

Plzeň,

Majitel architektonického a projektového studia v Plzni Oldřich Kodeda se narodil 22.5. 1959 v Plzni. Učil se zedníkem, poté absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni a vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Byl hlavním architektem Mariánských Lázní a Českého Krumlova. Od roku 1993 realizoval v Českém Krumlově a Plzni řadu rekonstrukcí a novostaveb. V Plzni se zasadil o záchranu historicky významné Bolevecké návsi, pro niž zpracoval územní plán památkové zóny. V Plzni realizoval například stavbu haly malého zimního stadionu.

Tři volební období byl zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. Přes deset let je vojákem v aktivní záloze Armády ČR, v současnosti je velitelem její pontonové roty. Je stále aktivním sportovcem, pěstuje vysokohorskou turistiku, orientační běh a cyklistiku. Je členem fotbalového klubu SK Slavia Plzeň 1912. Vychoval dva syny a dceru, která v loňském roce reprezentovala ČR v moderním pětiboji na olympiádě v Riu de Janeiro. Zajímá se o historii, architekturu a urbanismus. Je členem klubu Augusta Sedláčka v Plzni.

Jako aktivní monarchista a člen Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) uvítal prohlášení VIRIBUS UNITIS (spojenými silami), v němž se 3 politické subjekty: kromě KČ také Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků (KAN) rozhodly v letošních volbách podpořit TOP 09. Boj za principy demokratického právního státu v naší zemi se následně rozhodl podpořit vlastní kandidaturou.

 

58 architekt Plzeň
14. Mgr. Aleš Janoušek

Mgr. Aleš Janoušek

41 let

ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni

Plzeň, TOP 09

Aleš Janoušek se narodil se 20. 11. 1975 v Plzni. Je ženatý a má dvě děti. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor španělština. Nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni a na Gymnázium Luďka Pika jako učitel španělštiny. Roku 2003 byl jmenován Krajským soudem v Plzni soudním tlumočníkem pro jazyk španělský. Podílel se na vzniku česko-španělského bilingvního studia na Gymnáziu Luďka Pika, kde působí od roku 2012 jako ředitel. V komunální politice pracuje jako člen Komise pro volnočasové aktivity dětí a mládeže města Rady města Plzně.

41 ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Plzeň TOP 09
15. Mgr. Radoslav Škarda

Mgr. Radoslav Škarda

38 let

místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

Plzeň, TOP 09

Radoslav Škarda (38) se narodil v Plzni, kde na Západočeské univerzitě v roce 2005 dokončil magisterské studium v oboru Teorie a filosofie komunikace. Poté se stal vedoucím pracovníkem knihovny ZČU, přednášel na Univerzitě v Hradci Králové úvod do filosofie a vedl grantový projekt na podporu výuky humanitních oborů. Od roku 2010 je zastupitelem Městského obvodu Plzeň 3 a předsedou kontrolního výboru. Třetím rokem je místostarostou Městského obvodu Plzeň 3, v jeho kompetenci je ekonomika a doprava. Předsedá místnímu výboru TOP 09 Plzeň 3 i regionálnímu a krajskému výboru. Zajímá ho zahraniční politika a problematika samospráv. Ve volném čase rekreačně sportuje a čte, má rád divadlo a výtvarné umění.

38 místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Plzeň TOP 09
16. Ing. Miroslav Matějka

Ing. Miroslav Matějka

50 let

ekonom

Plzeň, KAN

Miroslav Matějka se narodil 25. března 1967 v Plzni. Je ženatý, má jednoho syna. Vystudoval střední ekonomickou školu v Plzni a poté Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2000 pracuje v Československé obchodní bance a.s. Je členem Klubu angažovaných nestraníků, působí jako předseda místního klubu KAN v Plzni a jako místopředseda Ústřední rady KAN - http://www.kan.cz. Vzhledem ke své profesi se zajímá především o finanční otázky města Plzně. V letech 2002 až 2014 pracoval jako člen Finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2, od roku 2005 do roku 2006 byl zastupitelem Městského obvodu Plzeň 2. Od roku 2006 do roku 2014 byl členem Finanční komise Rady Města Plzně.

50 ekonom Plzeň KAN
17. Bc. Petr Junek

Bc. Petr Junek

38 let

produkční

Plzeň, TOP 09

Petr Junek se narodil 27. 2. 1979 v Plzni. Je absolventem oboru Management výtvarné kultury na Západočeské univerzitě v Plzni. Během studií se živil jako obalový designér a v současnosti pracuje jako vedoucí produkce v reklamní agentuře. Komunální politice se věnuje od roku 2009, kdy vstoupil do TOP 09. V současnosti je neuvolněným radním Městského obvodu Plzeň 4. Je ženatý, vychovává dvě děti, tvoří a pečuje o zahradu.

38 produkční Plzeň TOP 09
18. Mgr. Ondřej Ženíšek

Mgr. Ondřej Ženíšek

41 let

prezident Francouzské aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3

Plzeň, TOP 09

Ondřej Ženíšek se narodil 15.10. 1976 v Plzni. Po maturitě na Gymnáziu T. G. Masaryka absolvoval magisterský obor dějepis a francouzský jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity. Už v době studia získal další odborné znalosti během ročního pobytu v Paříži a stejně dlouhého pobytu v Madridu. Ještě před ukončením vysoké školy začal pracovat pro francouzskou potravinářskou firmu Euroserum ve Stříbře na pozici manažera, kde byl zaměstnán 9 let.

Je jedním ze zakládajících členů TOP 09 a od počátku se aktivně podílel na budování organizační struktury strany v Plzeňském kraji. Na podzim roku 2009 byl zvolen předsedou Regionální organizace TOP 09 Plzeňsko a v této funkci působil 8 let do dubna roku 2017. V roce 2010 a 2014 byl v komunálních volbách zvolen zastupitelem města Plzně a zastupitelem městského obvodu Plzeň 3. V prvním čtyřletém období pracoval jako předseda Kontrolního výboru města Plzně, od voleb v roce 2014 navíc působí jako radní městského obvodu Plzeň 3, předseda Komise městského obvodu Plzeň 3 pro transparentní a otevřený úřad a jako člen dozorčí rady Plzeňské teplárny. 
V květnu 2014 byl zvolen prezidentem plzeňské pobočky Francouzské aliance, kulturní instituce, která v Plzni začala znovu působit po roce 1990.

Od roku 1990 je členem skautského hnutí, kde po dobu 10 let aktivně vedl ostatní své kamarády a podílel se na šíření skautského hnutí v Plzni. Pokud mu to volný čas dovolí, rád si zahraje lední hokej, squash, fotbal nebo plážový volejbal. Když se dá dohromady dobrá parta, rád s nimi vyrazí i na vysokohorskou túru. Také rád jezdí na koni. Mezi jeho koníčky patří kromě sportu hudba – od klasické po současnou, divadlo, film a historie.

 

41 prezident Francouzské aliance v Plzni, radní MO Plzeň 3 Plzeň TOP 09
19. Mgr. Iva Matějčková Zezulová

Mgr. Iva Matějčková Zezulová

50 let

klinická psycholožka

Tachov, KONS

Iva Matějčková Zezulová (50) se narodila v Sušici. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala psychologii. V roce 1995 složila atestační zkoušku v oboru klinická psychologie, poté absolvovala dva dlouhodobé psychoterapeutické výcviky. Ve školství pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, v sociální oblasti je autorkou několika projektů prevence sociálně patologických jevů a projektu terapeutické komunity a nízkoprahového centra pro děti. V současnosti žije se svou rodinou v Tachově a pracuje ve zdravotnictví jako OSVČ - klinický psycholog. Od roku 2017 je členkou Konzervativní strany.

50 klinická psycholožka Tachov KONS
20. Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

46 let

koordinátor reformy psychiatrie pro Plzeňský kraj, pracovník neziskové organizace Ledovec

Plzeň, bezpp

Martin Fojtíček se narodil se 3. 1. 1971 v Plzni. Je ženatý, má dvě děti. Vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK v Praze. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. V letech 1998–99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a patnáct let řídil sdružení Ledovec, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Stál u vzniku několika sociálních firem. Nyní je v rámci projektu Deinstitucionalizace regionálním konzultantem reformy psychiatrie pro Plzeňský kraj. Zajímá se především o otázky oboustranné sociální rehabilitace a filosofické analýzy náboženského jazyka.

46 koordinátor reformy psychiatrie pro Plzeňský kraj, pracovník neziskové organizace Ledovec Plzeň bezpp

Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme