× Pojďte do toho s námi.

TOP 09 Stříbro proti výstavbě spalovny

4. 6. 2012

Vážení spoluobčané Stříbra,

na zastupitelstvu města 2. 4. 2012 byl na poslední chvíli do jednání začleněn bod o projednání záměru vybudovat zařízení na zplynování smíšeného komunálního odpadu s následnou výrobou elektrické energie, kdy toto zařízení není nic jiného než spalovna odpadu. Zarazila mě rychlost, s jakou se tato věc na zastupitelstvu projednává. Otázkou je, proč musí toto údajně bezpečné zařízení být umístěno přímo ve městě? Na což mě investor sdělil, že je to pouze z ekonomického důvodu, aby nemuseli budovat dlouhé připojení do přípojného bodu distribuční soustavy elektrické energie, které se ve Stříbře nachází naproti židovskému hřbitovu. Proto byla zvolena bývalá kasárna. Dalším pro mě nepřijatelným postojem je realizování studie EIA, která by stanovila dopad na občany a životní prostředí ve městě Stříbře, až tehdy, pokud ji po investorovi bude vyžadovat Krajský úřad. Důvodem je prý její ekonomická náročnost a zdržení výstavby o tři čtvrtě roku. Navíc podle slov investora toto zařízení nespadá svojí velikostí do kategorie, kde je povinnost zmiňovanou studii realizovat.

A co my občané? Máme věřit slovům investora, který k nám přišel pouze vydělat peníze, že zařízení je neškodné nebo raději nezávislé studii? Každopádně, i kdyby toto zařízení studií EIA prošlo a jeho negativní vliv na naše životní prostředí by byl menší, než jsou povolené limity i tak dojde k určitému zhoršení ať už vlivem dopravy spojené s tímto projektem nebo samotným provozem. Proto s tímto projektem nemohu souhlasit, pokud bude situován v našem městě.

Zásadní otázky k záměru vybudování zařízení na likvidaci odpadů ve Stříbře

  • Proč byl tento bod překotně zařazen jako neplánovaný bod na zasedání zastupitelstva města?
  • Proč se tu musí tak v krátké době vyřešit tak zásadní otázka?
  • Proč je vyloučen proces výběru nejvhodnější technologie (schází srovnání s jinými technologiemi)?
  • Proč není počítáno s realizací posudku vlivu na životní prostředí (tzv. EIA)?
  • Proč zastupitelstvu nezáleží na získání důvěry občanů v toto řešení, proč občané nedostanou čas a prostor k diskuzi o možných řešeních (jedná se o životní prostředí všech občanů města Stříbra)?
  • Proč investor nemá v daném oboru žádné zkušenosti a reference?
  • Chybí informace o investorovi, a proč má tato firma zastřešovat takto rozsáhlý projekt, když vznikla 4. 1. 2012?
  • Chceme vůbec, aby se ve městě zpracovávaly odpady?

TOP 09 Stříbro podporuje petici proti výstavbě zplynovny.

Vojtěch Šrámek
zastupitel města Stříbra

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme