Vyhlášení nominací pro volbu do místních orgánů strany

25. 1. 2019

Výbor Místní organizace TOP 09 Plzeň 4  vyhlašuje nominace pro volbu do funkcí volených na místním sněmu.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 24.1.2019

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací : 8.3.2019

Datum konání volby na místním sněmu: 11.3.2019

Závazné podmínky příjmu nominací: členství v TOP 09, členství v MO.

Osoba přijímající nominace a její adresa: Václav Lacyk, e-mail: vaclav.lacyk@seznam.cz

Každý člen MO může nominovat kandidáty písemně předem i přímo osobně na místním sněmu.

Nominace se přijímají na tyto funkce:

předseda místní organizace,

místopředseda místní organizace,

až 5 členů místního výboru,

delegát regionálního sněm

náhradník delegáta regionálního sněmu.