Vyhlášení nominací pro volbu do krajských orgánů strany

20. 2. 2019

Výbor krajské organizace TOP 09 Plzeňského kraje vyhlašuje nominaci na volbu nových krajských orgánů.

 

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 20. 2. 2019

 

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy, výbory místních a regionálních organizací je stanoveno na: 7. 3. 2019

 

Osoba přijímající nominace a její adresa: Eva Šafránková, e-mail: eva.safrankova@top09.cz

 

Osoba přijímající nominace odešle došlé návrhy k vyjádření místním a regionálním výborům do: 14. 3. 2019

 

Místní a regionální výbory mají možnost se k došlým nominacím vyjádřitod: 14. 3. 2019              do: 28. 4. 2019

 

Datum konání volby na krajském sněmu na: 11. května 2019

_______________

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci KO.

 

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda krajské organizace,

až 3 místopředsedové krajské organizace,

až 5 členů krajského předsednictva,

další členové krajského výboru,

předseda krajské revizní komise,

2 členové krajské revizní komise,

alespoň 2 náhradníci krajské revizní komise,

10 delegátů celostátního sněmu

náhradníci delegátů celostátního sněmu