Sliby…čí že jsou to chyby?

12. 4. 2010

V dubnovém čísle měsíčníku Plzeňský rozhled je zveřejněna reportáž ze spanilé jízdy špiček sociální demokracie po Tachovsku. Ústřední téma – nezaměstnanost. Bezesporu soustavně zanedbávaná oblast Plzeňského kraje trpí nadprůměrnou nezaměstnaností. Navíc v minulosti opakovaně vyzdvihovaní investoři se v průběhu času ukázali jako klasičtí „cost travelers“ (nákladoví cestovatelé), kteří bez varování odchází za nižšími náklady, což je vždy spojeno s hromadným propouštěním. Ve spojení s ekonomickou krizí smrtelný koktejl. Ovšem demagogický protijed, jak jej ordinují oranžoví poslové dluhových zpráv, není řešením. Vrcholem je pak výrok lídra kandidátky ČSSD v Plzeňském kraji Václava Votavy, ve kterém kritizuje rozvojovou agenturu Czechinvest. Cituji : „(agentura Czechinvest) dle svých slibů do konce roku 2009 nevytvořila 400 nových pracovních míst.“ Je třeba se důrazně ohradit proti takové neznalosti a hrubému zkreslování faktů. Zaměstnanci agentury Czechinvest neslíbili, že do konce roku 2009 vytvoří 400 nových pracovních míst na Tachovsku, ale přislíbili, že se o to pokusí formou maximální snahy o zasídlení nových investorů v regionu. Od počátku minulého roku až dodnes agentura Czechinvest zaznamenala na 540 přislíbených nových pracovních míst v tomto regionu. To, zda firmy skutečně nová pracovní místa vytvoří, není však možné nijak ověřit. Nemají totiž povinnost hlásit nová místa úřadu práce. Je nutné podotknout, že i v loňském roce docházelo k propouštění zaměstnanců dalších společností. Nezaměstnanost se však na Tachovsku od ledna 2010 drží na 14,2 % a naopak po únorové stagnaci se v březnu snížila na 13,6 %. Nebyl propuštěn ani jeden další zaměstnanec, naopak 144 nezaměstnaných si našlo práci! Od druhé poloviny loňského roku Czechinvest zaznamenal obrovský nárůst zájmu ze strany zahraničních investorů zejména v Plzeňském kraji, což je dáno především dobrou dopravní infrastrukturou, výhodnou polohou regionu a dostatkem nájemních hal. V loňském roce agentura zaznamenala poptávku 54 zahraničních investorů na Tachovsku, 23 z nich se jelo do regionu přímo podívat. V současné době se o zahájení investice na Tachovsku rozhodují čtyři zahraniční společnosti. Společnost Grammer CZ s.r.o. již potvrdila expanzi stávající výroby v Tachově, která přinese do regionu až 250 nových pracovních míst. Další investor, který zahájí výrobu od června, se rozhodl pro umístění pobočky ve Štěnovicích. Je tedy zjevné, že populistická prohlášení pánů Paroubka a Votavy typu „pro nová pracovní místa by se měly použít prázdné fabriky na Tachovsku“, jsou jen prázdným mlácením volební slámy.


TOP 09 staví řešení politiky zaměstnanosti, a to i na Tachovsku, na nutnosti široké motivace zaměstnavatelů k vytváření trvalých pracovních míst. Právě obecný příklon k dlouhodobé motivaci zaměstnavatelů je v naprostém kontrastu k politice vytváření pracovních míst státem např. prostřednictvím přímých dotací.. Hledejme pro Tachovsko dlouhodobé a kvalitní investory-zaměstnavatele, kteří mimo jiné vzdělají pracovní sílu, rekvalifikují bývalé zaměstnance montoven a kteří nebudou hledat jen krátkodobé finanční pobídky od státu, popřípadě kraje, tak, jak jim je soudobá sociální demokracie představuje. Je ovšem otázkou, zda oranžoví velrybáři hledají skutečné řešení pro Tachovsko a jiné regiony, nebo jen laciné volební hlasy…

Tomáš Jílek, místopředseda výboru TOP 09 Plzeňského kraje, expertní skupina „Hospodářská politika“

V Plzni dne 12. 4. 2010

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme