Jak se stát členem TOP 09 nebo TOP týmu Plzeň?

Staňte se jedním z nás. Vysvětlíme vám, jak na to

4. 4. 2017

TOP 09 není žádným elitářským uzavřeným spolkem. Rádi u nás přivítáme nové členy, kteří se chtějí podílet na ovlivňování věcí veřejných.

Kdo může být členem TOP 09                              

Členem TOP 09 může být občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo hnutí. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do TOP 09 a čestného prohlášení, že nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.

Vstup do TOP 09

Seznamte se prosím se stanovami TOP 09. Vyplňte formulář Přihláška k členství v TOP 09.pdf (202.2 kB), vytiskněte a podepište jej. Poté ho pošlete na adresu: TOP 09 Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana. V případě dotazů kontaktujte Evu Šafránkovou, krajskou manažerku TOP 09 pro Plzeňský kraj na emailu: eva.safrankova@top09.cz

Následně je zájemce o členství pozván na místní respektive regionální výbor. Pokud byla přihláška zájemce o členství konečným rozhodnutím schválena, pracovník krajské kanceláře současně s touto informací vyzve zájemce k zaplacení prvního členského příspěvku. Dnem zaplacení členského příspěvku vzniká zájemci členství v TOP 09. 

toptym-logo

TOP tým Plzeň

TOP tým Plzeň je dobrovolným nevládním spolkem, jehož cílem je sdružování mladých liberálně a konzervativně zaměřených lidí, kteří zastávají hodnoty svobody, demokracie a právního státu. Cílem TOP týmu je také podpora občanské angažovanosti a diskuse nad společensky významnými tématy.

K tomuto účelu pořádá TOP tým odborné semináře, besedy a diskuse nad aktuálními lokálními i globálními tématy. Besedy a diskuse navíc mohou většinou probíhají za účasti hostů z řad politiků, politologů nebo jiných významných osobností či odborníků.

Členství v TOP týmu Plzeň

Členem TOP týmu Plzeň se může stát fyzická osoba ve věku od 15 do 35 let.

Pokud Vás tedy zajímá veřejné dění a rádi byste se účastnili diskusí o aktuálních tématech a to nejen s významnými osobnostmi z řad politiků, ale také s podobně zaměřenými mladými lidmi, můžete se stát členem TOP týmu i Vy.

Pro více informací kontaktujte předsedu plzeňského TOP týmu Viktora Karlíčka na e-mailu: viki.karlicek@gmail.com

 

Eva Šafránková, krajská manažerka

Přílohy
PDF Přihláška k členství v TOP 09.pdf (165.8 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme