× Staňte se našimi členy!

Kandidátka a program TOP 09 v Chrasti

Vážení spoluobčané,

opět nastává období, v němž se budete rozhodovat o tom, koho zvolíte do obecního zastupitelstva města Chrasti.

Je pravdou, že zastupujeme politickou stranu relativně velmi mladou. Na druhou stranu TOP 09 i přes svoje mládí v současné době zastává jednu z nejdůležitějších pozic v našem státě. Nicméně se domníváme, že komunální politika je především o lidech, kteří s námi žijí v tom kterém městě či obci.

Práci v obecním zastupitelstvu vnímáme jako velmi zodpovědnou a náročnou službu našim spoluobčanům. Věříme, že vyřešíme většinu tíživých problémů v Chrasti a přilehlých obcích.

Kandidátní listina naší místní organizace je převážně složena z Vašich spoluobčanů, kteří se dosud nijak nepodíleli na politickém životě našeho města. I když se jedná o tým složený zejména z mladých lidí, většina z nás ve své profesi pracuje dlouhá léta a má ve své profesní oblasti již poměrně veliké zkušenosti. A právě tyto zkušenosti a znalosti jsou důležitým předpokladem pro kvalifikovaná rozhodování v obecním zastupitelstvu. Samozřejmě, každý z nás má i své zájmy. Jeden je veliký fanda přírodního divadla, druhý je zapálený do obnovitelných energetických zdrojů, další pomáhá mladým s jejich volnočasovými aktivitami. I toto nám může pomoci při řešení vzniklých problémů.

Spojuje nás však snaha učinit něco pro město a místní části.

Nyní si dovolujeme představit naše kandidáty a volební program:

 

Kandidáti


 1. Mgr. Robert Mlejnek
 2. Ing. Jiří Šumpík
 3. Ing. Diana Boháčová
 4. Ing. Josef Šumpík
 5. Ing. Martin Soudek, Ph.D.
 6. Marika Čížková
 7. Martin Svědiroh
 8. Jan Říha
 9. Ing. Bohumil Černý
 10. Denisa Ištvánková DiS.
 11. Martin Sotona
 12. Eva Sodomková
 13. Bc. Martina Jirsáková
 14. Marcela Svědirohová
 15. Tomáš Klůc


Volební program


1. Bezpečnost a doprava

 • Rozšíření a nová úprava stávajících přechodů pro chodce (důraz na větší bezpečnost chodců) a posouzení celkové dopravní situace v regionu s možností  následných úprav
 • Zvýšený dohled nad dodržováním povolené rychlostí, případně omezení rychlosti vozidel při průjezdu městem a obcemi (zejména v městě Chrast a  obci Podlažice)
 • Zvýšení počtu parkovacích míst (hlavně v centru města Chrast)
 • Zvýšení počtu a viditelnější označení již vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně a tělesně postižené (problematika náměstí a polikliniky v městě Chrast)
 • Regulace provozu výherních hracích přístrojů
 • Omezení pití alkoholu a užívání návykových látek na veřejně přístupných místech, zejména na náměstí v Chrasti, boj proti vandalismu a drobné kriminalitě
 • Maximální podpora činností složek Integrovaného záchranného systému České republiky

2. Kultura, zábava, sport

 • Vytvoření víceúčelových prostor pro kulturní vyžití obyvatelstva
 • Vybudování celodenně veřejně přístupného dětského hřiště zejména pro předškoláky
 • Zajištění klubových prostor pro teenagery ( volnočasové aktivity)
 • Podpora a rozvoj kultury pro všechny věkové skupiny občanů města
 • Využití nádvoří zámku a zámecké zahrady pro kulturní akce
 • Využívání venkovního hřiště u haly ZŠ bezplatně pro veřejnost
 • Podpora a bezplatná propagace akcí pořádaných ve městě a v místních částech nebo chrasteckými spolky v jiných místech ( např. divadelní spolek)
 • Pružnější získávání účelových příspěvků pro spolky, občanská sdružení a neziskové organizace.

3. Místní rozvoj

 • Budování startovacích bytů pro mladé
 • Pozemky pro výstavbu rodinných domů
 • Bezbariérová Chrast (vybudování výtahů na zdravotním středisku)
 • Podpora rozvoje podnikání (zajištění reklamy pro místní podnikatele a živnostníky na webových stránkách města, vývěsky, výkladní skříně, dle možností zadávat zakázky převážně místním firmám s ohledem na možnost navýšení pracovních míst , atd.)
 • Zajištění veřejných prací pro nezaměstnané, podpora rekvalifikačních kurzů
 • Podpora turistického ruchu (cyklostezky, půjčovna kol atd.)
 • Čistota a pořádek ve městě (více a větší kontejnery na tříděný odpad a sběrný dvůr) a okolí
 • Zajišťování finančních prostředků z fondů EU, grantů Pardubického kraje a příslušných ministerstev

4. Životní prostředí

 • Maximální podpora ekologických projektů (výstavba kanalizace místních částí a neodkanalizovaných lokalit atd.)
 • Podpora třídění odpadů
 • Likvidace černých skládek na katastru města a místních částí

5. Místní části – Chacholice, Podlažice, Skála

 • Zlepšení komunikace mezi městským úřadem a osadními výbory
 • Prosazování požadavků místních částí


KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme