Vyhlášení podávání nominací kandidátů do krajských voleb 2012

27. 2. 2012

Vážení členové TOP 09 v Pardubickém kraji,

na základě svého usnesení a dle metodického pokynu „Nominace do krajských voleb 2012“  vyhlašuje Krajský výbor podávání nominací kandidátů pro krajské volby konané v letošním roce.

Návrhy na nominace kandidátů/členů TOP 09, zasílejte v písemné podobě/lze i elektronicky/ na kompletně vyplněném a navrženým kandidátem podepsaném  formuláři - Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list (zde ke stažení), nejpozději do 5. 2. 2012 k rukám krajské manažerky Zuzany Badové na adresu TOP 09, Smilova ul. 386, 530 02 Pardubice, Tel: 604 229 303, Zuzana.Badova@top09.cz

Krajský výbor: TOP 09 Pardubického kraje vyhlašuje podávání nominací kandidátů do krajského zastupitelstva.

Datum vyhlášení a počátku příjmu návrhu nominací: 27. 1. 2012

Datum uzávěrky příjmu návrhu nominací je stanoven: 5. 2. 2012

Datum jednání KV, který bude rozhodovat o kandidátní listině14. 3. 2012

Předpokládané datum konání voleb: 18. 9. 2012  až  18. 10. 2012

Závazné podmínky příjmu nominace: Nominace v souladu s metodickým pokynem „Nominace do krajských voleb 2012“, který členové naleznou ve svém profilu na my.top09.cz.

Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list dle vzoru schváleného předsednictvem TOP 09 (zde). Souhlas s případným složením nominačního příspěvku do max. výše 10.000,- Kč.

Adresa a osoba přijímající nominace: Zuzana Badová, krajská manažerka, TOP 09, Smilova 386, 530 02 Pardubice

Předpoklady pro kandidáty, preambule Nominačního řádu:

TOP 09 je strana zodpovědných občanů. Její představitelé a kandidáti politických pozic musí mít takové vlastnosti, aby byli pro své voliče důvěryhodní. Proto je kandidatura a výběr kandidátů jedním z úhelných kamenů existence strany. Proto také tento výběr probíhá s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné připravit kvalitní podmínky pro kandidáty a také zrealizovat profesionálně vedenou kampaň. Kontinuitu práce strany zajišťuje věrnost idejím, na nichž vznikla. To však nesmí být stav neměnný, nýbrž pevná báze pro pružné reagování na potřeby doby.

Výběrem kandidátů si strana zajišťuje příliv nových sil, které tuto potřebnou dynamiku přinášejí. Je proto žádoucí, aby nové myšlenky a impulsy mohly přicházet od osob různého věku, pohlaví, vyznání či sociálních skupin.

Kandidát musí být posuzován podle idejí strany a svých schopností tyto ideje udržovat a rozvíjet je tak, aby strana zůstávala živá a moderní. Osobní věrohodnost kandidáta je zárukou naplňování politického poselství. Kandidát by měl prokázat své kompetence a kvalifikaci solidním profesním životem, aktivitami v občanské společnosti, příkladným životem osobním,životem v rodině, výchovu dětí, péčí o  hendikepovaného či starého člena rodiny je třeba hodnotit jako standardní zaměstnání.

Kandidát by měl mít takové povolání, aby nebyl závislý na mandátu, o  který usiluje. Měl by disponovat důkladnými znalostmi problematiky mandátu, o který se uchází. Jeho sebeprezentace, jak vizuální tak verbální, by měla být na vysoké úrovni. Kandidát by měl umět prezentovat své názory srozumitelnou formou a technickými prostředky, které mu umožní oslovit voliče.

Kandidát TOP 09 se při svém volebním boji opírá o dobré jméno strany. To dává záruku důvěryhodnosti a solidnosti. Kandidát tedy svým chováním nesmí toto dobré jméno poškodit. Ohrozil by tak možnost strany pozitivně ovlivňovat dění ve státě.

Kandidátovi strana také pro jeho volební úsilí poskytuje zázemí zkušeností, finančních prostředků, vědomostí a podobně. Proto si je dobrý kandidát vědom, že jeho volební úspěch je úspěchem celé strany, spolustraníků, kteří se na každodenní práci podílejí. Takový úspěšný kandidát je pak při naplňování svého mandátu straně loajální a podporuje ji v jejích činnostech. Své úspěchy prezentuje jako úspěchy TOP 09, účastní se práce odborných komisí, poskytuje své znalosti vzděláváním stranických kolegů.

Kandidát, budoucí nositel mandátu, musí být sto dávat straně svou osobností profil.

Soubory

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme