TOP 09: Pro Vysoké Mýto máme námět, jak ušetřit

24. 5. 2012

Bioplynová stanice zpracovávající bioodpad od občanů i firem, která je v majetku města Vysoké Mýto, je v současné době pro město spíše přítěží. Stanice je součástí integrovaného systému nakládání s odpady a vykazuje výrazně nižší efektivitu, než jaká byla předpokládána.

Zastupitele TOP 09 ve městě napadlo řešení a díky iniciativě členů Městské organizace TOP 09 ve Vysokém Mýtě se nyní rýsuje šance na zlepšení hospodaření projektu a na snížení ztrát. „Zprostředkovali jsme jednání mezi vedením města a Českými drahami, které mohou dále využít odpad, který při výrobě plynu vzniká,“ vysvětlil předseda místní TOP 09 Miloš Fogl.

„Při výrobě plynu zůstává jako nevyužitý odpad - pevný digestát. Tento produkt je možné po certifikaci využít jako palivo spalitelné v moderním spalovacím zařízení. Takovým zařízením disponuje Uzlová kotelna Českých drah v České Třebové,“ vysvětluje zastupitel Jan Štangl a pokračuje: „V ideálním případě je digestát smíchán s dalšími odpady vznikajícími na území města. Takto je možno ekologicky spálit nadrcené odpadní dřevo, nevyužitelné kartony a další. Případným spalováním tohoto paliva dojde v kotelně Českých Drah zároveň ke snížení množství spalovaného uhlí. V současné době se připravuje výchozí spalovací zkouška a v případě jejího bezproblémového průběhu nic nestojí v cestě výhodné spolupráci v našem regionu.“

Předseda TOP 09 ve Vysokém Mýtě Miloš Fogl záměr chválí: „Pokud se město rozhodne záměr realizovat, je možné využít i příslušný dotační program. Spolupráci v případě zájmu nabízí i několik firem z tohoto oboru. Myslím, že jde o krásný příklad toho, že úspory neznamenají vždy jen snižování počtu zaměstnanců a další nepopulární opatření. Obzvlášť u organizací řízených městy nebývá moc zájem o snižování nákladů, které v konečném důsledku vždy občané přece zaplatí,“ uzavírá Miloš Fogl.

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme