Postoj TOP 09 k referendu o zachování městských obvodů

29. 5. 2013

TOP 09 s myšlenkou referenda o zachování městských obvodů nepřišla a uspořádání referenda neprosazovala. Problematiku městských obvodů byla dostatečně akcentována již ve volební kampani posledních komunálních voleb, přitom variant možného budoucího územního uspořádání včetně různých kompromisních řešení je zjevně více než obsáhnout jednoduchá otázka s možností odpovědi ano-ne. Navíc zákon přímou účast občanů v procesu zřizování či rušení městských obvodů sice přímo předvídá, avšak v jiných souvislostech. Na konání referenda TOP 09 proto přistoupila jako na kompromis, kdy část zastupitelů podmiňovala konáním referenda jakékoliv další jednání o budoucím vnitřním uspořádání města.

TOP 09 na každý pád vyzývá všechny občany k tomu, aby se referenda zúčastnili a svým hlasem o budoucnosti organizace veřejné správy rozhodli. TOP 09 si nečiní ambice být pro občany (nebo alespoň pro své voliče) autoritou, která jim bude doporučovat, jak v referendu hlasovat. Postoj TOP 09 k této otázce je však přesto zcela jasný. Již v komunálních volbách v roce 2010 se TOP 09 vyslovovala pro zrušení městských obvodů, a to nejdůrazněji ze všech kandidujících uskupení. Tento postoj byl tak důsledný, že jsme do městských obvodů ani nestavěli kandidátky. Na tomto postoji TOP 09 se nic nezměnilo a TOP 09 je stále přesvědčena o tom, že pardubické městské obvody nemají pro občany tak velký přínos, aby to vyvážilo náklady spojené s jejich existencí a provozem. Zároveň jsme si však vědomi skutečnosti, že okrajové části města mají oproti městu jako takovému své zvláštnosti, spíše než o město se jedná o „vesnice“, které jsou pouze historickou shodou okolností administrativně součástí města, zatímco sousední obec již nikoliv. Jako kompromisní variantu jsme tedy v průběhu jednání politických klubů navrhli, aby v okrajových částech města byla samospráva zachována. Aby však byl co nejlépe naplněn smysl samosprávy, navrhovali jsme, aby se územní vymezení těchto samosprávných městských obvodů (městských částí) více kryla s přirozenými územními celky danými jednotlivými místními částmi.

Vzhledem k diskuzím o interpretaci možných výsledků referenda tedy TOP 09 považuje za vhodné veřejně prohlásit, že pokud výsledky referenda nepovedou k jednoznačnému rozhodnutí (referendum bude např. neplatné) a v okrajových částech města přitom bude patrná jednoznačná vůle občanů po zachování městských obvodů, budeme v souladu s naším již dříve předneseným kompromisním návrhem prosazovat, aby v těchto částech města bylo územní členění zachováno. Budeme přitom prosazovat, aby se v těchto částech města samospráva ještě více přiblížena občanům, aby co nejlépe naplňovala svůj smysl

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme