Poslanecký den v Litomyšli

zdravotnictví, RUD i doprava

2. 4. 2012

O vyjasnění trasy R 35 kolem Litomyšle, o rozpočtovém určení daní i o budoucnost Litomyšlské nemocnice se při svém setkání během poslaneckého dne v Litomyšli zajímal poslanec Jiří Skalický (TOP 09 a Starostové). Na radnici se setkal se starostou Michalem Kortyšem, místostarostou Radomilem Kašparem a vedoucí finančního odboru Dagmar Jůzovou. Doprovázel jej krajský předseda TOP 09 Miroslav Nádvorník.

Trasu R 35 kolem Litomyšle má město vyjasněnou, jedná se o tu vzdálenější variantu od centra a také v rámci posuzování vlivu na životní prostředí EIA byla vyhodnocena pozitivně,“ uvedl Jiří Skalický. „Vedení města očekává, že Pardubický kraj bude dle svého slibu respektovat doporučení EIA a že tuto variantu zapracuje do územního plánu kraje,“ dodal Miroslav Nádvorník.

O situaci, ve které se nyní nachází návrh novely o rozpočtovém určení daní, informoval Jiří Skalický: „Novela, kterou iniciovala TOP 09 a Starostové a která bude spravedlivější při přerozdělování daní k většině měst a ke všem obcím, prochází po svém schválení v prvním čtení dalšími jednáními v příslušných sněmovních výborech. Ve druhém čtení by o ní měli jednat poslanci pravděpodobně už na přelomu dubna a května.“ Jiří Skalický předpokládá, že v případě shody ve výborech by mohla být co nejdříve schválena a platit by mohla již od roku 2013. „Vím, jak na ni starostové všech obcí a měst v Pardubickém kraji čekají. Pokud bude novela schválena tak, jak prošla prvním čtením, pocítí tuto změnu velmi výrazně všechny obce a města v Pardubickém kraji. Například obcím od 5 do 10 tisíc obyvatel se zvýší příjem o 2,2 tisíce korun na jednoho obyvatele, tedy na 8,8 tisíce na obyvatele. Městu Litomyšl by se městská pokladna posílila o 18,5 milionu korun.“

Jednou z položek, která tvoří sdílené daně, a která je pro města a obce významným příjmem, je 30procentní výnos ze záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území města bydliště. Dagmar Jůzová připomněla skutečnost, která poznamenala město Litomyšl v posledních letech: významní podnikatelé, kteří byli dosud fyzickými osobami, se transformovali na společnosti, a to buď na a. s., nebo na s. r. o. „Důsledkem toho je od roku 2007 každoroční propad téměř o 6 mil. korun v příjmové části rozpočtu obce,“ uvedla.

V případě, že by byl dosavadní způsob výpočtu daní zachován a došlo pouze k částečným úpravám např. zvýšením procenta daňových příjmů podle počtu zaměstnanců, mohla by se posílit příjmová stránka díky navrhovanému zvýšení ze  současného 1,5procentního podílu z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob. „V roce 2011 byl počet těchto zaměstnanců na území Litomyšle 6 586 a příjem do pokladny činil 2,8 mil. Kč. V případě uvažovaného navýšení na dvojnásobek, tedy na 3 %, bychom získali dalších 2,8 mil. Kč. Jsou to významné peníze, které by nám pomohly například pokrýt příspěvek na galerii a knihovnu,“ uvedla Dagmar Jůzová. Město se snaží o rozvoj podnikání na svém území např. výstavbou inženýrských sítí jak v průmyslové zóně, tak pro bytovou výstavbu.

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností