Poslanci Jiří Skalický a Václav Cempírek a kandidátka Hana Štěpánová blahopřáli Vesnici roku 2012

4. 9. 2012

Vítěznou Vesnici roku Pardubického kraje – České Heřmanice – navštívili v den předávání Zlaté stuhy v závěru srpna i poslanci TOP 09 a Starostové Jiří Skalický a Václav Cempírek. Doprovodila je kandidátka do Senátu za TOP 09 a Starostové Hana Štěpánová, starostka Morašic, které za sebou už tuhle slávu mají: staly se Vesnicí roku 2007.

Ke zvelebení Českých Heřmanic přispěla řada projektů, mezi nimi stavba centra volnočasových aktivit s víceúčelovým hřištěm, obnova zeleně, výstavba infrastruktury pro patnáct rodinných domků a vybudování kanalizace s čistírnou odpadních vod. O všechny se zasloužil dlouholetý starosta vesnice Pavel Eliáš se svým týmem. „Soutěže se účastníme již od roku 2009, proto jsme moc rádi, že jsme se dočkali tohoto úspěchu,“ uvedl.

Komise, která přihlášené vesnice hodnotila, kladla důraz například na péči o veřejná prostranství, občanskou vybavenost, přírodní prvky a zeleň v obci, na společenský život, ale také na využívání informačních technologií. „Rád jsem vyslechl porovnání systémů čištění odpadních vod v Českých Heřmanicích a v Morašicích u Litomyšle, kde je paní Hana starostkou,“ usmíval se Jiří Skalický, když opouštěli čistírnu odpadních vod. Společně si prošli také obecní knihovnu a školu, ve které se pár dní před zahájením školního roku dokončovaly stavební práce. „Je dobře, když vesnice provozuje vlastní školu. V Českých Heřmanicích je malá útulná málotřídní školička, která pro vesnici dělá velikou službu. Děti se tu nejen učí, ale po vyučování zde mohou prospěšně a smysluplně trávit svůj volný čas ve školní družině a v kroužcích,“ říká Hana Štěpánová a pokračuje: „Jak mi starosta řekl, škola je místo, kam chodí i rodiče na různé programy. A zase musím opakovat, že škola ve vesnici je místem kultury, místem setkávání se, místem, kde se vytvářejí vazby ke svému rodišti. Kde je škola, tam vesnice žije a má budoucnost.“ Poslanec Václav Cempírek využil prohlídkové jízdy po vsi historickým autobusem RTO. „Byla to úžasná jízda, autobus nás zavezl i do dalších místních částí Českých Heřmanic: do Borové, Chotěšin a Netřeb.“

Vítěz krajského kola postupuje automaticky do kola celostátního. „Starostovi jsme blahopřáli a slíbili, že budeme držet palce při podzimním hodnocení Vesnice roku na úrovni celé České republiky,“ uvedl Jiří Skalický.

Hana Štěpánová při této příležitosti vzpomněla na tu spoustu práce, kterou museli v Morašicích odvést při přípravě prezentace pro odbornou komisi, když se do soutěže přihlásili. „Po ohlášení výsledku následovalo příjemné překvapení z vítězství a poté hodně práce na přípravě oslavy pro všechny spoluobčany. Byl to výsledek snažení více lidí za mnoho let zpět, nejen za mé starostenské působení.  Od té doby jsme v okolí více zviditelnění a proslavení,“ říká Hana Štěpánová.

Zdenka Hanyšová Celá Komunikace s veřejností

Výsledky Vesnice roku 2012 Pardubického kraje

Zlatá stuha - Vesnice roku Pardubického kraje 2012 - České Heřmanice
Modrá stuha za společenský život v obci - Horní Ředice
Bílá stuha za činnost mládeže v obci – Pustá Kamenice
Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem – Bořice
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Dobříkov

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme