Jsem místopředsedkyní krajské organizace Pardubického kraje a zároveň i předsedkyní regionální organizace okresu Svitavy TOP 09. Nikdy jsem nebyla členkou žádné jiné politické strany.

Narodila jsem se dne 21.6.1978 v Boskovicích. Po absolvování Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem jsem studovala na Vysoké škole báňské v Ostravě na fakultě Metalurgie a materiálového inženýrství, kde jsem také v roce 2001 promovala. Na téže fakultě jsem si rozšířila vzdělání postgraduálním studiem. Studijní zkušenosti jsem měla možnost obohatit i během půlroční stáže v Německu, kde jsem studovala na Technické univerzitě v Clausthalu,  obor ocelářství.

Nyní pracuji jako vedoucí obchodního úseku ve Slévárně KHGM, s.r.o. ve Svitavách.

Jsem vdaná a ve volném čase se věnuji sportu a přírodě. Ráda poznávám nepoznané.

Soňa Večeřová