Narodil jsem se v Moravské Třebové  14.03.1973. Do Poličky jsem se spolu s rodiči přestěhoval  ve třech letech.  Po základní škole jsem odešel do Děčína na Střední školu strojní a dopravní, obor vodní doprava.  Československou plavbu labsko – oderskou jsem vyměnil za studium na zahraniční Vysoké škole námořní v Gdyni.  Zde jsem pobýval pět let od roku 1991 a věnoval jsem se studiu v oboru navigace. Profesi námořního navigátora jsem se vykonával celkem pět let. Během této doby jsem si odskočil splnit svoji brannou povinnost  1999-2000 do Chrudimi ke  4. brigádě rychlého nasazení.

Své cestovatelské choutky jsem ukončil v únoru 2002, kdy jsem nastoupil do obchodní firmy na pozici obchodního manažera, kde setrvávám dodnes.

Touha poznávat dálky, mi i tak zůstala, avšak nyní se bohužel již omezuji na cesty od několika dní do 2 týdnů, a ne jak tomu bylo dříve, kdy jsem se vracel z cest domů po několika měsících.

Převážila u mě priorita usadit se a mít vlastní rodinu.