Vlaďka Michalová: Pro dobrou věc se i fyzická dřina dá snést s úsměvem

26. 5. 2013

Jak jste spokojená s výsledkem voleb, které jste na sněmu odvolili?

Členové naší organizace vyjádřili svou podporu stávajícímu vedení Regionální organizace. Osobně jsem ráda, že budu moci pokračovat v práci a jako bonus s lidmi, kterým věřím. S lidmi jejichž názorů si velmi vážím. Vážím si této příležitosti.  Ano jsem spokojená.
Každá výrazná osobnost by totiž měla projít vývojem z nejnižších pater komunální politiky - musí vyrůst. TOP09 v regionu se pyšnila tím, že převážná většina členů nemá žádnou politickou minulost. I my musíme projít tímto vývojem. Jsme na začátku dlouhé cesty, ale jsem ráda, že budeme moct podporovat kandidáty z vlastních řad a pomoci jim, aby se z nich v budoucnosti možná stali výrazné osobnosti naší politické scény, jejich vysoký morální kredit je toho zárukou.  Historicky jako region máme možnost nominovat své kandidáty do PS poprvé.

 

Poslanecká sněmovna, volby jsou za více než rok, bylo to nezbytné?

Řídíme se usnesení VV, který vyhlásil nominace 15 měsíců před uplynutím mandátu. Důvodem je i potřeba projednat nominace na všech stranických úrovních. Místními organizacemi počínaje a Výkonným výborem konče. K možnosti nominací kandidátů do Poslanecké sněmovny byli vyzváni všichni členové TOP09. Je pro nás zavazující názor členské základny. S kandidáty, které členové sami nominovali, se jistě ztotožní nejlépe. Je důležité, aby byli přesvědčeni o správnosti své volby.
Díky velkému časovému rozsahu bude i dostatečný prostor pro presentaci našich kandidátů, přípravu kampaně.

Dlouho se diskutovalo o počtu delegátů na krajský sněm?

O počtu delegátů na krajský sněm se nediskutovalo. Tento počet je dopředu dán klíčem, který určuje VV. Tento klíč určuje neměnný počet delegátů pro každou regionální organizaci a dále dle počtu obyvatelstva v regionu. Velikost členské základny nemá na toto žádný vliv. Předejdeme tak problému velrybaření. Přijímání „černých duší“ čistě účelově před sněmy. Tento model považuji za demokratický a spravedlivý. O čem se samozřejmě diskutuje, jsou nominace za jednotlivé místní organizace na krajský sněm. Naší vizí je zachování spravedlivého rozdělení sil v regionu. Každá z místních organizací musí mít stejné právo účastnit se důležitých rozhodnut, která mohou ovlivnit jejich další fungování.

 

Na sněm přijel říct i několik slov předseda krajského výboru Miroslav Nádvorník, je to běžné?

Nejsme „papaláši“. Dobře si uvědomujeme, že politika se dělá odspodu. Proto je třeba, aby členská základna dostatečně dobře znala osobnosti, které je prezentují. Jistě by měli znát krajského předsedu, jeho názory a postoje. Stejně tak i ostatní členové předsednictva kraje se účastní jednání nižších orgánů. Přibližují členské základně onu velkou politiku. Jsou prostředníkem, tlumočníkem.
Účast krajského vedení je na sněmech více než potřebná.

 

Sněm probíhal ve velmi příjemném prostředí „zdravé jídelny“. Proč se ptám, na sněmu se diskutovalo i o možnosti vystoupit ze stínu politických programů a organizovat semináře a přednášky zajímavých osobností pro veřejnost. Můžete to trochu rozvést? Kdo je pro vás zajímavá osobnost? Mají lidé očekávat top TOP politiky?

Ve spolupráci s některými regionálními organizacemi TOP09 jsme se dohodli na výměně „osobností“ napříč našimi regiony pro diskuze s občany. Osvěta, finanční gramotnost, zdravý životní styl, sílící vliv komunismu, ekologie…to všechno jsou témata, která přednášená uznávanými kapacitami ve svém oboru snad vyburcují část z občanů z letargie. Chceme vzbudit zájem. Koho mohou očekávat?  Top politiky možná snad, ale hlavně top odborníky.

 

Závěrem otázka na odlehčení.  Mluvili jste o podpoře letního kina. Po oficiální části sněmu jsem zaslechl, že se jedná o prostor, který je potřeba připravit. Mám to chápat tak, že vy jako místopředsedkyně krajské organizace a další vaši kolegové z okresu se do příprav fyzicky zapojíte? 

Otázka letního kina nás zajímá již delší dobu. Usilujeme o jeho zachování, nesouhlasíme s komercializací tohoto prostoru. Pro parkoviště se jistě najde vhodnější místo. Než kouzelný kousek přírody v samém centru města. Město podmínečně pronajalo prostory kina OpS Machr. Podporujeme jejich aktivity i tím, že jsme se rozhodli pořádat některé z našich akcí zde a vrátit tak letní kino zpět do podvědomí lidí. Tento prostor je samozřejmě po zimě třeba připravit. Takže první z akcí, kterou jsme letos na čarodějnice uspořádali, byla brigáda v Leťáku. Mohl jste mě tam potkat s rejžákem v ruce a dobrou náladou. Pro dobrou věc se u fyzická dřina dá snést s úsměvem.

Jan Smeták
Galerie