16. 4. 2014

V pondělí 14. 4. 2014 se uskutečnilo výjezdní zasedání Výkonného výboru TOP 09 v Pardubickém kraji. Při té příležitosti se několik poslanců zastavilo i v Chrudimi, aby se zástupci poskytovatelů sociálních služeb ve městě probrali především problematiku zdravotnictví a sociálních služeb. Město navštívili MUDr. Jitka Chalánková, Ing. Markéta Adamová, Mgr. Nina Nováková a doc. MUDr. Leoš Heger CSc.

První zastávkou byl stacionář CSSP Jitřenka a Pohoda, kde se hosté setkali se zdejšími klienty i s ředitelkou CSSP paní Mgr. Hanou Pilnou a vedoucí odboru sociálních věcí, paní Martinou Semrádovou. Poté se delegace přesunula do sociální firmy Kruh zdraví, kde probíhala i následná diskuze se zástupci Centra péče o duševní zdraví, Centra sociálních služeb a pomoci,  Sopre CR o.p.s., Rytmus Chrudim, o.p.s, Úřadu práce i s koordinátorem komunitního plánování ve městě a vedoucím sociálního odboru na městském úřadu.

Diskuze se točila nejprve kolem problematiky zaměstnávání osob se zdravotním či mentálním postižením a jejich integrace do společnosti. Bylo upozorněno i na velký nedostatek chráněného bydlení pro klienty s těžkým duševním onemocněním. Doc. Leoš Heger zdůraznil, že je nutné reformovat přístup k psychiatrické péči. Během debaty byl prezentován projekt sociální firmy, řešila se problematika zvyšující se věkové hranice osob bez domova a jejich následného umístění v zařízeních lůžkové péče. Řeč došla i na možnosti vzniku potravinové banky Pardubického kraje.

Nebylo možné opomenout i téma, které se v kraji skloňuje ve všech pádech – slučování nemocnic. Hosté se o problematiku zajímali a mimo jiné se vyjádřili odmítavě ke zrušení poplatků ve zdravotnictví.

„Podobné věcné diskuze jsou velmi důležitou zpětnou vazbou. Práce v sociální sféře je velmi náročná, vyžaduje lidi odhodlané a zapálené. Je našim úkolem vytvářet takové podmínky pro jejich záslužnou práci, aby se po většinu času mohli maximálně věnovat potřebným,“ zhodnotila přínos diskuze předsedkyně Regionální organizace TOP09 Chrudim, Vladislava Michalová.

Odpolední program pak pokračoval v České Třebové, kde členové Výkonného výboru podpořili vznik speciální školy Montessory, navštívili „družstvo invalidů“ Orlík či vítěze firmy roku Pardubického kraje, firmy IMS.

Vlaďka Michalová, předsedkyně RO Chrudim, člen VV TOP 09
Galerie