Vyhlášení nominací pro volby regionálních orgánů strany

1. 12. 2016

Výbor RO Olomouc vyhlásil na svém jednání dne 2.11. 2016 nominace pro volby do regionálních orgánů strany.

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací: 2.11.2016

Datum uzávěrky příjmu písemných nominací: 7.2.2017

Datum konání volby na místním sněmu: 25.2.2017

Závazné podmínky příjmu nominace: členství v TOP 09, členství v rámci RO.

Osoba přijímající nominace: Kateřina Šišková, siskova@top09.cz

Nominace se přijímají na tyto funkce:

Předseda regionální organizace,

až 2 místopředsedové regionální organizace,

další členové regionálního výboru, až do celkového počtu 15,

předseda regionální revizní komise,

2 členové regionální revizní komise,

alespoň dva náhradníci regionální revizní komise