Liberecká TOP 09: Střední školství potřebuje obnovit kontakt s praxí

19. 8. 2016

Kvůli dlouhodobému nedostatku pracovníků nezvládají průmyslové podniky uspokojovat poptávku svých odběratelů a zákazníků. Podle TOP 09 v Libereckém kraji je řešením podpora vzdělávání v příslušných oborech.

"Kraj je jako zřizovatel středních a speciálních škol přímo zodpovědný zejména za jejich rozumný a plánovaný rozvoj. Nikoli pouze za udržování běžného provozu, jak je tomu dnes." Lídr kandidátky TOP 09 v libereckém kraji František Gábor těmito slovy kritizuje organizaci zejména středního školství současným vedením kraje v situaci, kdy průmyslovým podnikům dlouhodobě chybí dostatek pracovníků k tomu, aby mohly uspokojovat poptávku. „Podpora kvalitního a přiměřeného vzdělávání je proto naší prioritou,“ dodává k hlavním programovým bodům TOP 09 v podzimních krajských volbách lídr její kandidátky na Liberecku František Gábor.

Základní příčinu tohoto stavu vidí krajský předseda TOP 09 a kandidát č. 6 Petr Pošmourný v tom, že „už dvacet let přetrvává scestná představa rodičů o špinavé a špatně placené práci ve fabrice.“ Rozpor této představy s realitou dokladuje slovy: „Při praktických zkouškách na jedné z průmyslovek jsem šokoval jednu z kantorek výší nástupní mzdy jednoho z absolventů – ručního nástrojaře, která dnes přesahuje plat učitelky po několika desítkách let výuky. Toto by měli výchovní poradci žákům a rodičům sdělovat už na základních školách,“ zdůrazňuje Petr Pošmourný.

„Celý život se pohybuji v průmyslu a osobně se zapojuji například do praktického výcviku učňů. Snažím se tak aktivně pomáhat střednímu školství v našem kraji, které je podle mě nejdůležitějším pilířem rozvoje průmyslu,“ říká předseda TOP 09 v Libereckém kraji a kandidát do krajského zastupitelstva Petr Pošmourný. Význam středních škol zdůrazňuje konstatováním: „K obsluze technicky náročných zařízení v dnešním průmyslu těžko přemluvíte vysokoškolsky vzdělaného filozofa.“

Po změně priorit ve vzdělávání dlouhodobě volají zaměstnavatelé – Svaz průmyslu i Hospodářská komora. „Střední školství vždy bylo spojeno se společenskou poptávkou po vzdělání. Toto spojení bylo kvůli zásadní restrukturalizaci průmyslu přerušeno a je třeba ho obnovit,“ zdůrazňuje Petr Pošmourný. „Kraj, coby zřizovatel odpovědný za tuto část vzdělávacího procesu, se proto musí aktivně zapojit do obnovy tohoto tradičního propojení a ne jen pasivně čekat na pokyny ministerstva školství,“ potvrzuje i lídr kandidátky TOP 09 ve volbách do zastupitelstva Libereckého kraje František Gábor.

Martina Rambousková, krajská manažerka

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme