Českolipská radnice se chystá zveřejňovat veřejné zakázky od jedné koruny

18. 4. 2012

Čtyřicetitisícové město na severu Čech se může po více než roce platnosti nové obecně závazné vyhlášky o veřejných zakázkách zařadit mezi několik málo měst, které aktivně bojují proti korupci při nakládání s veřejnými prostředky.

Stále větší tlak na úspory ve veřejné sféře na komunální úrovni, způsobený nižšími příjmy obecních rozpočtů ukazuje obcím nové cesty. „Při tvorbě nové vyhlášky bylo naším hlavním cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro otevřené a férové řízení. Začali jsme proto zveřejňovat kompletní průběh všech zakázek malého rozsahu nad osmdesát tisíc korun, a to od zadávací dokumentace, přes protokol z vyhodnocení nabídek, až po smlouvy včetně všech dodatků z veřejné zakázky vzešlých. Kromě vlastního webu zakázky zveřejňujeme i na jiných portálech veřejných zakázek. Posílili jsme rovněž pravomoci zastupitelstva, které nově rozhoduje o všech zakázkách v částce nad jeden milion korun,“ říká první místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.

Město se zaměřilo i na další nešvary spojené s veřejnými zakázkami mezi něž se řadilo i oblíbené přeprodávání zakázek a zapojování subdodavatelů. Povinnou součástí zadávací dokumentace se tak stalo minimální plnění předmětu zakázky vlastní kapacitou ve výši 30 %.

Díky nově nastaveným pravidlům se podařilo v České Lípě ušetřit například na dodávkách elektřiny pro městský úřad a příspěvkové organizace v elektronické aukci, kde i přes skutečnost, že došlo k celorepublikovému zdražení, získalo město stejné podmínky jako v minulých letech. Dále se oproti rozpočtu podařilo snížit náklady na tisk obecního zpravodaje, a to skoro o polovinu.

Nejnovějším opatřením města je pak zveřejňování všech zakázek už od jedné koruny. „Již dva měsíce zveřejňujeme tyto zakázky formou aktualizovaného přehledu, který by měl v příštím roce nahradit stejný náhled jako na zakázky nad osmdesát tisíc,“ dodává místostarosta Jiří Kočandrle.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme