Volební maják pro Liberecký kraj – deset otázek

Převzato ze stránek http://volebnimajak.cz

13. 9. 2012

1. Jak bude vypadat Liberecký kraj za čtyři roky, v případě, že mu budete vládnout? Co se v něm změní?

Chystáme se naprosto zprůhlednit hospodaření kraje tak, aby se každý občan mohl kdykoli přesvědčit o tom, jakým způsobem je nakládáno z každou korunou utracenou z veřejných rozpočtů. Zavedeme centrální nakupování a centrální zadávání zakázek nejen pro kraj, ale i pro všechny jeho příspěvkové organizace, čímž dále zprůhledníme a zjednodušíme celý systém.

2. Proč by vám lidé měli dát hlas?

Hodláme řešit problémy, které současné vedení dlouhodobě neřeší. Jedná se o desítky či stovky milionů korun, které zbytečně a nenávratně zmizely v černých dírách neprůhledných veřejných zakázek, dále neustále se zvyšující zadlužení kraje, které činí 1,3 miliardy korun a v neposlední řadě neutěšený stav krajských komunikací. Dokázali jsme, že to jde v obcích a nyní je potřeba tento systém přenést na kraje.

3. Jak konkrétně ušetříte krajské peníze?

Zprůhledněním veškerých finančních toků. Je to nejlepší obrana proti korupčnímu jednání. Dálezrušíme firmy, které pouze suplují činnost odborů a stojí zbytečné peníze, které ze svých kapes platíme my, občané. Zefektivněním činnosti příspěvkových organizací a snížením provozních nákladů našeho kraje, které jsou druhé nejvyšší v ČR – víc než 8000 korun na obyvatele. Srovnatelné kraje to umí až třikrát levněji.

4. Jakým směrem by se mělo ubírat školství v kraji?

Základními kritérii jsou pro nás kvalita, dostupnost a počet žáků. Obecně mohu říci, že existuje nesoulad mezi nabídkou středního a učňovského školství a poptávkou našich firem. Kraj může tuto situaci velmi ovlivnit a nastavit systém tak, aby školy produkovaly absolventy, o které je zájem a kteří nebudou mít problém si najít zaměstnání v našem kraji.

5. Když se stane váš zástupce hejtmanem, zachová tzv. hejtmanský fond?

Ne, Ne, není potřeba.

6. Jak zlepšíte špatný stav krajských dopravních komunikací?

Tím, že je opravíme z prostředků, které uspoříme transparentním hospodařením. Kraj vlastní 2100 km komunikací 2 a 3 třídy, z čehož je polovina v katastrofálním stavu, což všichni cítíme na svých peněženkách. Kraj vydává na údržbu a opravy komunikací po přepočtu částku kolem 1100 Kč na obyvatele, zatímco ostatní kraje vydávají v průměru částku přesahující 1800 Kč na obyvatele. Ročně rozdíl kolem 280 milionů korun.

7.     Dotační program G99 je často mediálně diskutován jako netransparentní. Jaký je váš postoj k tomuto programu?

Budu prosazovat jeho okamžité zrušení. Zastupitelé v rámci tohoto programu zcela netransparentně a nesystémově rozdělili za 4 roky 133 milionů korun. Tyto prostředky šly často ke sportovním klubům, kde funkcionaří či sídlí straníci ČSSD – Frýdlant 2 miliony, Doksy 1 milion, Nový Bor 750 000 atp…

8.     Jak konkrétně zefektivníte řízení krajských nemocnic?

Ruku v ruce s kvalitou poskytované péče jde kontrola efektivity vynaložených prostředků, která se při stejném procentu z hrubého domácího produktu, vykázaném za celý stát, může v jednotlivých krajích lišit, často i výrazně. Prosadíme jasná kritéria v rámci zdravotní investiční politiky v krajských zdravotních zařízeních. Uvědomujeme si nemalé rezervy i možnosti nápravy, které v této oblasti jsou, zejména ve sféře nákupu přístrojové techniky a cenově efektivní farmaceutické péče.

9.     Jakým způsobem budete podporovat mládež v Libereckém kraji?

Naším cílem je zvýšit podporu pohybovým a volnočasovým aktivitám v době mimo vyučování, které chápeme jako alternativu pro volný čas mládeže. Budeme upřednostňovat podporu mládežnického sportu před velkými akcemi, které mají být zajištěny především ze soukromých prostředků. Peníze mají jít na aktivity mládeže, nikoliv sloužit osobnímu prospěchu jednotlivců.

10.  S jakým uskupením jste ochotni po volbách uzavřít v krajském zastupitelstvu koalici a jakým uskupením rozhodně koalici neuzavřete?

Rozhodně nehodláme uzavírat koalici s KSČM. Jednat budeme se všemi demokratickými stranami.

Za stranu TOP 09 a Starostové otázky vyplnil lídr strany Jiří Kočandrle.

Štítky