Současná situace v údržbě veřejné zeleně

30. 7. 2012

Město Česká Lípa i mnohé Českolipany trápí v současné době nevyhovující stav zeleně. Přerostlé keře a tráva pak znepříjemňuje život především alergikům. Období, kdy měla probíhat hlavně seč travních porostů, městu zkomplikovala situace související s výběrem nových dodavatelů těchto služeb. Firma CENTRA, a.s., která vyhrála 1. část nadlimitní veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně v severní části města, totiž od smlouvy na poslední chvíli odstoupila. Město Česká Lípa pak využilo možnosti, kterou mu dává zákon o veřejných zakázkách, a vyzvalo k uzavření smlouvy firmu, která se umístila jako druhá v pořadí.

Oproti původnímu předpokladu, že již od července budou práce zajišťovat noví dodavatelé, které schválilo zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání, tak byly smlouvy s dodavateli na obě části VZ uzavřeny až v průběhu července. Vítězem 1. části nadlimitní veřejné zakázky se stala firma TV Facility Group, a.s., která předložila nabídkovou cenu za poskytnutí služeb do 31. března 2016 ve výši 27.511.915,68 Kč včetně DPH. Vítězem 2. části nadlimitní veřejné zakázky je pak Ing. Ivo Kohák. Jeho nabídková cena činila 3.333.886,56 Kč včetně DPH.

Místostarosta Jiří Kočandrle připomíná, že vysoutěžené podmínky zakotvené v rámcových smlouvách, které jsou uzavřeny až do roku 2016, jsou pro město velmi příznivé především z pohledu ceny, která bude oproti předchozím smlouvám nižší o několik milionů korun. Jejich rámcovost pak městu navíc umožňuje větší operativnost při sjednávání prací. Ty budou prováděny na základě aktuální potřeby. „Díky pracovníkům veřejné služby již totiž nemusíme pouze dodavatelsky zajišťovat například pletí záhonů, které tito pracovníci již nyní provádí, což opět přispěje ke snížení nákladů na údržbu zeleně,“ vysvětluje místostarosta.

Komplikace při uzavírání smluv znamenaly pro město Česká Lípa zpoždění v zahájení druhé seče travních porostů, což s sebou nese současný nevyhovující stav zeleně (přerostlá tráva, keře apod.) především v severní části města, kde byla smlouva uzavřena teprve minulý týden s pražským dodavatelem. „Město Česká Lípa, ve snaze zajistit operativně v nejbližším možném termínu seč v této části města, velmi intenzivně jednalo s vybraným dodavatelem, aby zahájil plnění zakázky co nejdříve, a podařilo se dohodnout zahájení sečí z jeho strany ke dni 13. srpna,“ doplňuje dále místostarosta.

S ohledem na současný stav zeleně je však nutné zahájit práce na sečích neprodleně. Město proto oslovilo firmy zabývající se touto činností včetně Ing. Koháka, Farní charity a soukromých podnikatelů, s nabídkou okamžité spolupráce na zahájení sečí v severní části města. Tímto způsobem se pak podařilo zajistit sečení na sídlištích Sever a Špičák a k nim přilehlých luk. „Protože se jedná o řešení krizové situace, je možné, že na některých místech nebude provedena seč s okamžitým sběrem travní hmoty, který bude probíhat až následně a budou se na něm podílet i pracovníci veřejné služby,“ upozorňuje P. Novotná, vedoucí oddělení správy majetku. Důvodem tohoto postupu je především snaha města zajistit, aby travní porost dále nepřerůstal. Takovým způsobem bude prováděna seč do konce měsíce srpna. Od září by měla být údržba zeleně již zajištěna ve standardní kvalitě.

„Prosíme všechny občany o shovívavost a pochopení vzniklé situace. Věřte, že činíme všechny kroky k tomu, aby se údržba zeleně vrátila k normálu co nejdříve,“ říká závěrem místostarosta.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme