Služby mobilního operátora za čtvrtinovou cenu

31. 7. 2012

Neuvěřitelným úspěchem skončila elektronická aukce na služby mobilního operátora pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace. Během jedné hodiny se totiž cena snížila z původních 4 mil. Kč na 999.999,99 Kč s DPH za 4 roky trvání smlouvy. Předpokládaná hodnota služeb přitom byla 800 tis. Kč s DPH za jeden rok. Město tak ušetří cca 75 % stávajících nákladů a navíc ušetří administrativu spojenou se změnou operátora, kterým nadále zůstává T-Mobile Czech Republic a.s. Výsledek výběrového řízení však musí ještě schválit zastupitelstvo.

„K uskutečnění výběrového řízení formou e-aukce nás vedla především možnost snížení nákladů na provoz mobilních telefonů, sjednocení těchto smluv a uzavření jediné smlouvy pro město i jeho příspěvkové organizace,“ vysvětluje místostarosta Kočandrle.

Město Česká Lípa mělo uzavřenou smlouvu se společností T-Mobile z roku 2005 s platností do 17. srpna 2012. K této Rámcové smlouvě byla připojena i Kultura Česká Lípa a Českolipská informační, spol. s r. o. Příspěvkové organizace města (školy, školky atd.) mají uzavřené vlastní smlouvy s různým datem ukončení účinnosti. Město včetně příspěvkových organizací má uzavřeno cca 30 různých smluv na služby mobilního operátora. K nově uzavřené smlouvě se proto připojí tak, jak budou postupně končit účinnosti jejich stávajících smluv.

K realizaci zadávacího řízení využilo město externího dodavatele B2B CENTRUM, a. s., který zajistil celý průběh řízení včetně závěrečného provedení elektronické aukce. Za provedení těchto služeb pak město zaplatí 64.800,- včetně DPH.

Město vybíralo dodavatele sdružených služeb pro sebe i své příspěvkové organizace formou elektronické aukce již podruhé. V loňském roce totiž stejným způsobem nakupovalo silovou elektřinu.

Štítky