Sdružení PROTO vstoupilo do předvolební kampaně

17. 7. 2022

Úvodem setkání s novináři ve středu 29. června Michal Loukota, lídr kandidátky PROTO do podzimních komunálních voleb v Turnově, informoval o podpoře občanů – během poměrně krátké doby se podařilo shromáždit potřebných tisíc podpisů, kandidátka tedy může být podána, předvolební kampaň je zahájena. Loukota poté připomněl, že sdružení nezávislých kandidátů PROTO (PRO Turnovské Občany) vzniklo před minulými volbami v roce 2018, poslední čtyři roky bylo v koalici na radnici spolu s Nezávislým blokem a Piráty.

Za tu dobu se povedlo prosadit poměrně hodně věcí, ať už je to rekonstrukce Základní školy v Mašově, či úpravy v parkování vozidel ve městě. Tématem pro toto uskupení i nadále zůstává voda, resp. Vodohospodářské sdružení Turnov. PROTO se za uplynulé období snažilo o nápravu fungování této společnosti, ale s malým úspěchem. „I nadále je pro nás prioritní cena vodného a stočného a náprava poměrů ve VHS. Jsme připraveni jednat i o vystoupení z tohoto svazku obcí a případně s okolními obcemi kolem Turnova založit vlastní vodohospodářskou společnost,“ přiblížil Michal Loukota. Dalším tématem je dostupnost bydlení především pro mladé rodiny. PROTO podporuje i stavbu jižního obchvatu města (komunikace S5) a výpadovky směrem na Jičín, jak ale zdůraznil druhý na kandidátce, vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště, komunikace by naším regionem měla být trasována jako střídavý třípruh, což bude znamenat menší ekologickou zátěž. Připustil ale, že samotná stavba bude vznikat s rezervou na čtyřpruh, ten ale podle propočtů odborníků nebude nejméně do roku 2050 potřeba. Klápště také upozornil na návrhy velkých mimoúrovňových křižovatek, které negativně poznamenají krajinu i ekologii. Dalším tématem je úspora energií v městských objektech, nelíbí se mu ani stavby velkých hal supermarketů a firem. Město by mělo lépe pracovat s územním plánem. Důležitá je pro něho i rotace vedoucích představitelů města, ideální doba jsou dvě funkční období, pak už lidé ve vedení města zapadají do stereotypů. Sdružení PROTO má na starostu připraveného kvalifikovaného kandidáta Michala Loukotu.

Michal Loukota ukazuje podpisové archy občanů, kteří podpořili toto uskupení do komunálních voleb

Pro Blanku Blažkovou, která je učitelkou a lektorkou ve Vzdělávacím centru Turnov, je kromě kultury zásadní také problematika školství. PROTO podporuje vznik plnohodnotné základní školy v Turnově II.
Ředitelka mateřské školy v ulici 28. října Lenka Dékány chce přispět k rozvoji základního školství v Turnově, podle ní aktuálně chybí jedna až dvě mateřské školy. V současnosti jsou všechny školky ve městě na hraně svých kapacit. Jak doplnila, měly by také vzniknout tzv. dětské skupiny. Trojkou na kandidátce je Lenka Meixnerová, která je od července 2020 ředitelkou turnovského Fokusu. Věnuje se sociálním a zdravotním tématům, chce přispět k hledání formy dostupného bydlení hlavně pro mladé rodiny a chráněného bydlení pro znevýhodněné jedince. Jako vedoucí Fokusu se snaží všemi směry zapojit hendikepované do standardního fungování ve společnosti. Ze zdravotnických témat je na prvním místě přístavba a fungování zdejší nemocnice. Jan Lochman v sobě nezapře mašovského patriota, jako majitele společnosti Sincon Technology, zaměřené na přesnou zakázkovou CNC strojní výrobu, jsou mu blízké technické obory, ale i fungování organizací a spolků. Jak říká, snaží se být aktivní a pomáhat všude tam, kde je to potřeba.

Do zářijových komunálních voleb sdružení PROTO vstupuje s ambicí nejméně obhájit současných pět mandátů v zastupitelstvu, resp. volby vyhrát. K jednacímu stolu po volbách jeho zástupci usednou se všemi do zastupitelstva zvolenými subjekty, nešli by však do koalice s ANO či SPD.

 

Oficiální tisková zpráva sdružení PROTO před letošními komunálními volbami:

PROTO ZNÁ ODPOVĚDI NA VAŠE PROČ!
I do letošních podzimních komunálních voleb vstupuje sdružení nezávislých kandidátů PROTO – PRO Turnovské Občany s podporou více než 1 000 občanů, kteří nám svým podpisem umožnili podat kandidátní listinu. Této podpory si velmi vážíme. Ve volbách v roce 2018 jsme získali od vás, turnovských voličů, více než 16 % hlasů, a i po volbách na podzim 2022 chceme nadále pracovat ve prospěch rozvoje města Turnova a jeho obyvatel. „Díky podpoře turnovských občanů v minulých volbách jsme měli v zastupitelstvu pět zastupitelů a zároveň tři radní, kteří se podílejí na chodu města,” popisuje současnou situaci lídr kandidátky PROTO Mgr. Michal Loukota a dodává: „Budeme usilovat o to, aby byl Turnov dobrým místem k žití pro všechny generace, zajímavý pro hi-tech průmysl a atraktivní pro návštěvníky.”
V tomto volebním období jsme splnili např. rekonstrukci ZŠ Mašov, posunuli jsme se v otázce vody – jde to i jinak, udrželi jsme rozumné zadlužení a nezastavili investice a opravy.
Kandidátku stavíme na turnovských osobnostech, které se nemalou měrou podílejí na rozvoji Turnova, a to nejenom na poli politickém, ale i vzdělávacím, kulturním, sportovním a dalších.

Lídr kandidátky Mgr. Michal Loukota, ředitel Základní školy ve Skálově ulici, kandiduje na post starosty. Odpověď na otázku PROČ? je jasná: „Turnov je moje rodné město, žiju a pracuji zde, mám ho rád a chci, aby se rozvíjel a posouval dále. Mám vizi a dostatek schopností a zkušeností – úspěšně vedu školu se 100 zaměstnanci, osm let jsem zastupitelem a radním. Jako starosta města bych vždy dbal na zájmy občanů Turnova, solidarita s okolními obcemi je na místě, ale Turnov musí být vždy na prvním místě!”
Na druhém místě kandiduje Ing. Jiří Klápště (vedoucí Správy CHKO Český ráj): „Najít v Turnově slušné bydlení je téměř nemožné, volné byty či stavební parcely nejsou, a to musíme změnit!“

Na dalších místech najdete známé osobnosti našeho města, v první desítce je vyrovnané zastoupení žen a mužů:
3) Mgr. Lenka Meixnerová (předsedkyně spolku FOKUS Turnov, ředitelka organizace)
4) Jan Lochman (jednatel a většinový majitel společnosti SINCON Technology s. r. o.)
5) Mgr. Blanka Blažková (lektorka a učitelka)
6) Mgr. Lenka Dékány (ředitelka MŠ 28. října Turnov)
7) Petra Holanová (specialistka nákupu, prezidentka sboru Musica Fortuna Turnov)
8) Mgr. Markéta Kroupová (historička umění, kurátorka sbírek a výstav)
9) Andrej Gomzyk (šéftrenér české reprezentace v rádioorientačním běhu)
10) MUDR. Miloš Rejmont (vedoucí lékař screeningu nádorů prsu).

Naše priority pro další volební období najdete na webových stránkách www.proturnov.cz

Patří mezi ně:

Dostupné bydlení
Podpoříme družstevní bydlení, budeme rozvíjet lokalitu na Koňském trhu. Na městských pozemcích upřednostňujeme možnost výstavby v režii města, budeme prosazovat garantované nájemné u developerů, prosadíme převod určitého počtu bytů do vlastnictví města u developerských projektů a odblokujeme plochy pro bydlení “zabetonované” v současném územním plánu.

Voda do městských rukou
V příštích 4 letech nezdražíme vodu a zároveň zvýšíme příjem do rozpočtu města o 30 mil. Kč. Víme, že to jde, je to jen o odvážném politickém rozhodnutí.

Udržitelná doprava
Vytvoříme další parkovací kapacity na Koňském trhu a podpoříme vytěsnění tranzitní dopravy z centra města výstavbou obchvatu S5.

Rozvoj města
Budeme prosazovat rozvoj turnovské části KNL, plnohodnotnou základní školu na Turnově II a rekonstrukci sportovní haly TSC.

Pokud chcete podpořit sdružení PROTO, máte možnost prostřednictvím transparentního účtu, který najdete na webových stránkách. Nezapomeňte získávat #odpovednavaseproc sledováním profilu na sociálních sítích Facebook – www.facebook.cz/proturnovskeobcany a na Instagramu @proturnov_cz

Děkujeme všem za podporu a těšíme se na vaši účast v podzimních komunálních volbách.

Zdroj: www.turnovskovakci.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme