Rejmont (TOP 09): Vystoupení z EU? NE!

15. 6. 2017
V České republice stále více sílí hlasy za vystoupení z EU. Tyto hlasy se ozývají zprava i zleva politického spektra. Jediná česká pravicová strana, která je jasně proevropská, je TOP 09.
 
Připomínám výhody člena EU:
- volný pohyb osob, zboží, práce, služeb a kapitálu
- přistup na evropský trh našim firmám
- cestování bez hranic v rámci Schengenského prostoru
- přiliv zahraničních investic
- čerpání evropských dotací vytváří podmínky pro investice, ať se jedná o nové projekty nebo rekonstrukci či modernizaci  stávajících
 
Bez EU bychom byli chudší. Je např. významným odbytištěm našich výrobků (cca 85 procent). Jezdím často do Českého ráje, nebyly by nové silnice na hrad Trosky, nebudovaly by se nové chodníky ve vesnicích a mezi vesnicemi (Karlovice až Borek pod Troskami).
 
Zavedení eura posílí stabilitu naší ekonomiky, odstraní kurzová rizika a transakční náklady našich exportérů, zvýší konkurenceschopnost našich firem. To přispěje k rychlejšímu růstu mezd.
 
To vše by si lidé měli uvědomit.

MUDr. Miloš Rejmont, místopředseda TOP 09 Libereckého kraje

Štítky
Osobnosti: Miloš Rejmont