Průhledné zakázky vedou k obrovským úsporám

10. 8. 2012

Přibližně 13 miliónů korun se podařilo ušetřit městu Česká Lípa na třech veřejných zakázkách, které byly na začátku srpna schváleny na mimořádné schůzi zastupitelstva. Prokazuje se tak správnost cesty otevření veřejných zakázek veřejnosti a je to jasné sdělení, že transparentnost není jen prázdné slovo.

Velkým úspěchem skončily veřejné zakázky na dodavatele veřejné zeleně. Město záměrně rozdělilo původně jednu zakázku na její údržbu do dvou, aby byla soutěženy dvě části města rozdělené Ploučnicí. Tím vznikl prostor pro účast menších regionálních firem, které by nebyly schopny zvládnout údržbu celého města, a tak by se soutěže nezúčastnily. I přes odstoupení vítěze větší zakázky dosáhlo město úsporu více než deseti miliónů oproti současnému stavu.

Podruhé za funkční období současného vedení města byla použita elektronická aukce, a to na výběr společnosti poskytující telekomunikační služby, a to jak pro městský úřad, tak i pro některé příspěvkové organizace. „Výsledek aukce byl pro všechny naprostým překvapením, protože vítězná nabídka ve výši 999.999,99 Kč včetně DPH, které pokrývá poskytování telekomunikačních služeb na následující čtyři roky, dosáhla přibližně jedné čtvrtiny očekávaných nákladů. Místo stávajících několika desítek smluv s mobilními operátory máme jednu jedinou, takže výsledkem je jak výrazné zefektivnění administrativy, tak velmi výrazné zlevnění služeb. Za to jsme byli pochváleni i opozičními zastupiteli,“ konstatuje 1. místostarosta České Lípy za TOP 09 Jiří Kočandrle.

Stejně průhledně jako u veřejných zakázek chce město od letošního podzimu postupovat u prodeje nemovitostí v jeho majetku, které budou ORMI a výborem pro pronájem a prodej nemovitostí vytipovány jako nevyužitelné nebo je jejich provoz ztrátový. „Chceme jasně zamezit pochybám veřejnosti při prodeji obecního majetku tím, že budeme několik měsíců dopředu zveřejňovat záměr prodeje nemovitosti, a to nejen na úřední desce, ale i na internetu či v Městských novinách. Samotný prodej by měl proběhnout rovněž veřejně prostřednictvím elektronické aukce,“ dodává Jiří Kočandrle.

Štítky