Loukota: Nová koalice má šanci být akceschopná a Turnov směrovat správným směrem

26. 10. 2022

V následujících čtyřech letech bude Turnov řídit koalice Nezávislého bloku, PROTO a ODS. V opozici budou ANO 2011, Piráti a Společně pro Turnov. V novém zastupitelstvu má koalice 18 mandátů z celkových 27.

Na tiskové konferenci v pátek 14. října byly představeny koaliční smlouva a programové prohlášení nové koalice. To je podle starosty Tomáše Hockeho zásadním dokumentem pro následující funkční období, programové prohlášení bude průběžně vyhodnocováno. Podle lídra uskupení PROTO Michala Loukoty má nová koalice šanci být akceschopná a Turnov směrovat správným směrem, někdy bude třeba, zvlášť v dnešní době, učinit i nepopulární rozhodnutí. „Do voleb jsme šli s programem vystoupení z VHS Turnov, ale nevyhráli jsme, nicméně v programovém prohlášení najdete, že koalice bude usilovat, aby Turnov měl v chodu VHS větší vliv, bude více diskutovat s členskými obcemi. Ve velké části programových bodů panovala obecná shoda, pro nás jsou důležitá témata bydlení, dopravy a životního prostředí,“ uvedl Loukota.

Předseda Místního sdružení ODS v Turnově Tomáš Špinka neskrýval uspokojení, že po osmi letech v opozici se ODS vrací do koalice na radnici, kde chce být platným členem. Pochvaloval si také spolupráci s partnerskou KDU-ČSL. Původně usilovali o post uvolněného radního, ale po diskuzi od toho ustoupili. „Chodníky nejsou levicové, ani pravicové, takže v naprosté většině témat jsme se shodli. Věnovat se chceme úsporám města a řešení energetické krize,“ shrnul Špinka. Tomáš Hocke ke vzniku koalice ještě poznamenal, že ve hře byla také varianta dosavadní spolupráce NB + PROTO + Piráti, ta ale narážela na požadavky Pirátů na dvě místa v radě (při dvou získaných mandátech), možnou koaliční spolupráci s ANO nechtěla většina členů Nezávislého bloku. „Přál bych si ale, aby každý zvolený člen zastupitelstva, jedno za jakou stranu, neměl pocit, že v zastupitelstvu sedí zbytečně a jeho názory nejsou slyšet,“ zmínil Hocke.

Nováčkem ve vedení města i v zastupitelstvu bude Jan Lochman (PROTO), který bude druhým místostarostou. Ten je současně i majitelem soukromé firmy. Jak zdůraznil, neobává se, že by na práci na radnici neměl dostatek času, protože ve firmě má kvalifikované a spolehlivé lidi. Místo na radnici bere jako velkou životní výzvu.

Jednotlivé body programového prohlášení:

* TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST MĚSTA. Zásadní je další zvýšení informovanosti občanů a otevřená diskuze. Dále potom prezentace klíčových záměrů, pravidelná setkávání s obyvateli města. Některé odbory radnice budou i nadále k dispozici občanům jednu sobotu v měsíci. Koalice bude usilovat o zvýšení zastoupení poboček státní správy ve městě i o hledání cest k okresu Turnov ve spolupráci s Mnichovým Hradištěm…

* HOSPODAŘENÍ MĚSTA. Rozumná finanční politika města, hospodařícího s předpokládaným investičním potenciálem zhruba 50 mil. Kč ročně. Systematická kontrola spotřeb energie městských objektů, hledání úspor. Další rozvoj participativního rozpočtu do výše 0,7 mil. Kč – Tvoříme Turnov. Efektivní hospodaření VHS Turnov. Podpora spolků…

* ROZVOJ MĚSTA. Příprava na zástavbu nové městské čtvrti Koňský trh, řešení brownfieldů, zahájení regenerace sídlišť Výšinka a Přepeřská, postupné úpravy prostorů ve všech sídlištích s důrazem na dětská hřiště a rozumné rozšíření parkovacích ploch. Realizace koupacího biotopu v Dolánkách, postupná obnova parků, nové pozemky pro bytovou výstavbu, startovací byty…

* ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI. Výstavba nové knihovny s pomocí dotačního titulu EU, dostavba turnovského divadla dle finančních možností města (o malé scéně je nutné vést diskuzi), rekonstrukce sportovní haly v Turnově II s pomocí dotačního titulu, dostavba šaten na zimním stadionu Maškova zahrada s pomocí dotačního titulu. Dále pak podpora investic ke zvýšení kvality zdravotní péče v turnovské nemocnici (dostavba oddělení ARO a urgentního příjmu). Výstavba výjezdového centra hasičů…

* DOPRAVA, BEZPEČNOST. Aktivní přístup k přípravě stavby silnice S5 směrem na Jičín, včetně obchvatu na Semily, s cílem odvedení tranzitní dopravy z centra města, navýšení parkovacích ploch na sídlištích, oprava Havlíčkova náměstí, nové parkovací plochy na terminálu u nádraží, postupná oprava komunikací. Modernizace a digitalizace kamerového systému městské policie, pořizování moderní techniky pro strážníky, snaha o zajištění stabilního týmu strážníků…

* ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CHYTRÉ TECHNOLOGIE MĚSTA. Postupná instalace fotovoltaických elektráren na střechách městských objektů s využitím dotací, využívání dešťové vody ze střech městských objektů, zvýšení motivace občanů k separaci odpadů a snižování množství směsného odpadu, modernizace sběrného dvora s využitím dotací. Průběžné hodnocení efektivity současného modelu svozu odpadu a jeho dopadu na obyvatele se zachováním zavedeného systému door to door. Řešení elektromobility včetně nabíjecích stanic…

* ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A RODINNÁ POLITIKA. Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, nová místa v mateřských školách, vznik dětské skupiny. Rozšíření kapacit ZŠ, směřování k plnohodnotné základní škole v Turnově II, snižování počtu dětí ve třídě, modernizace odborných učeben…

* KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE, CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. Podpora tradičních městských slavností (staročeské trhy, vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu), podpora kulturních akcí pro všechny věkové skupiny (Turnovský drahokam, Modrý kocour, posezení při dechovce, Funkin Turnov, Majáles a mnoho dalších). Rozvoj občanského vědomí – důstojné připomenutí státních svátků, kampaně Vlajka pro republiku a Vlajka pro Masaryka. Stálá podpora městského hradu Valdštejna, realizace vybraných úseků cyklotrasy Greenway, pasáž u radnice jako místo pro prezentaci turnovských šperkařských tradic…

* SPORT A VOLNÝ ČAS. Podpora sportovních organizací především v oblasti provozu a údržby sportovních zařízení na území města, zajištění širokých sportovních aktivit dětí, mládeže a seniorů, aktivity ke zvýšení motivace pro sportování dětí, podpora činnosti metodika sportu na školách, volnočasové aktivity pro děti, rodiny, seniory, molo na náplavce Jizery, cesta podél velké Jizery spojená s fitness stezkou, cyklostezka v údolí Stebenky, venkovní tělocvična, singltrek, podpora a rozvoj sportovišť v majetku města.

Kompletní programové prohlášení najdete na webových stránkách města.

Pavel Charousek

Zdroj: www.turnovskovakci.cz, říjen 2022

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme