Jiří Kočandrle: Se sečením pomáhal, kdo mohl

Česká Lípa, 16. srpna 2012

Představitelé radnice v České Lípě důrazně nesouhlasí s názorem opoziční zastupitelky Romany Žatecké, který se v pondělí objevil na serveru i-noviny.cz. V něm zastupitelka vedení města zejména vyčítá, že nedokázali včas zajistit posekání trávy a údržbu zeleně ke spokojenosti obyvatel. Navíc podle ní město nezvládlo výběrové řízení na firmu, která se o údržbu zeleně ve městě stará od pondělí.

Podle místostarosty České Lípy Jiřího Kočandrleho se však město i přes komplikace ve výběrovém řízení svépomocí snažilo posekat co nejvíce ploch. Seč do dnešních dnů neproběhla pouze v části sídliště Špičák a na Holém Vrchu. Tam se začalo pracovat ve středu.

„Když se rozhodovalo o nové firmě na údržbu zeleně, prosili jsme zastupitele, abychom mohli do doby, než společnost nastoupí, sekat plochy ještě za starých podmínek. Zastupitelstvo však souhlasilo jen s jednou sečí. Romana Žatecká se tehdy zdržela hlasování,“ poznamenal Jiří Kočandrle.

Zhruba třináct milionů korun za údržbu veřejné zeleně na příští čtyři roky se nedávno podařilo městu ušetřit díky výběrovému řízení. To bylo rozdělené na dvě části, aby se do konkurzu mohly přihlásit i menší firmy. První zakázku na údržbu zeleně na Svárově, Kopečku, Dubici a Žízníkově vyhrál Ing. Ivo Kohák s cenou zhruba 3,3 milionu korun. Druhou, na Holém Vrchu, Severu, Střelnici, Slovance, Špičáku a přidružených obcích pak firma CENTRA a.s. s nabídkovou cenou 27, 5 milionu korun.

Bohužel, společnost CENTRA a.s., která měla trávu sekat již od července, na poslední chvíli od smlouvy odstoupila. Na její místo se tak posunula druhá firma v pořadí, TV Facility Group a.s. Tím však došlo ke zdržení v sekání trávy.

„Okamžitě jsme ve městě oslovili firmy, které se údržbou zeleně zabývají. S pomocí soukromníků, Ing. Koháka i Farní charity v České Lípě se nám podařilo posekat trávu na sídlišti Sever včetně přilehlých luk i v části sídliště Špičák. Navíc jsme s firmou TV Facility Group a.s. domluvili co nejkratší termín zahájení prací. Začali v pondělí, do září by měli stihnout posekat všechny plochy,“ podotkl Jiří Kočandrle.

Odstoupení firmy CENTRA a.s. je již druhý případ, kdy vítěz výběrového řízení odstoupil od smlouvy s městem. Stejně se zachovala také společnost, která se měla starat o demolici MŠ Pastelka. Bránit se proti tomu lze jen tzv. splátkou jistoty ze strany uchazeče.

„V případě, že by firma od smlouvy odstoupila, by částka propadla zadavateli zakázky. Od jistoty jsme ale ve veřejné soutěži na údržbu zeleně ve městě ustoupili. A to proto, aby se výběrového řízení mohl zúčastnit široký okruh uchazečů. V tomto smyslu jsem také před časem písemně odpověděl zastupitelce Žatecké,“ doplnil Jiří Kočandrle s tím, že celou záležitost chce ještě probrat na zářijovém jednání zastupitelstva.

Štítky