6. 4. 2020

Jako podnikatel, zaměstnavatel, komunální politik a především člověk vidím záchranu naší země a její ekonomiky především v následujících krocích, které by měla vláda učinit, aby zachránila ještě to, co tu dosud zbylo.

Co by tedy vláda měla udělat s omezenou platností na šest měsíců (odhaduji náklad na cca 300 miliard):

 1. Zrušit odvody na sociální pojištění (sanuje stát a nic nemusí přerozdělovat).
 2. Zrušit odvody na zdravotní pojištění (sanuje stát a nic nemusí přerozdělovat).
 3. Zrušit všechny daně (je jich požehnaně) a nechat pouze daň ze zisku a spotřební daň, protože ten kdo dnes vydělává musí zisk zdanit.
 4. Rozvolnit pracovní právo (tedy především zákoník práce) - podniky a podnikatelé musí mít možnost okamžitě propustit zaměstnance a propuštění zaměstnanci musí mít garantováno 80% mzdy na Úřadu práce po dobu ochranné lhůty (v délce odstupného dle každého zaměstnance) a následně dle současných pravidel. Propustit zaměstnance musí být jednoduché, rychlé a pro zaměstnance existenčně neohrožující.
 5. Zrušit odvody a vratky DPH (s ohledem na to, že se jedná o válečnou daň bylo by na čase ji po 80-ti letech zrušit úplně a zavézt obratové daně dle oborů  - prostě DPH je administrativně příliš složitá daň a je potřeba daňové zákony zjednodušit - daně musí být do budoucna jednoduché a na jejich výběr bude potřeba minimum úředníků)
 6. Po dobu krize nařídit všem finančním institucím (banky, leasingové a splátkové společnosti, úvěrové společnosti, atd...) zastropování výše úroku u všech splátek na mezibankovní sazbu. Odložení všech splátek jakéhokoliv produktu by na začátek stačilo o 3 měsíce (pak se bude řešit co dál)
 7. Ministerstvo pro místní rozvoj musí okamžitě začít změny v dotačních titulech směrem k obcím (dotovat pouze infrastrukturu a dopravu)
 8. Okamžitě je potřeba zrušit dotace pro soukromé firmy (všechny dotace přesměrovat na státní projekty a do vědy a výzkumu)
 9. Stát musí začít výrazně makat na vypisování státních zakázek - pokud se teď někde polevilo ve vytváření projektů, v dotahování stavebních povolení, v touze investovat, je potřeba začít intenzivně tlačit na pilu. Dobré a připravené investice mohou být pro tento stát požehnáním.
 10. Velmi intenzivně musí stát začít makat na zeštíhlení aparátu, zjednodušení procesů a elektronizaci (to bude vytvářet práci pro externí dodavatele). Počty úředníků a procesů (už nebudou žádná okénka na úřadech) musí klesnout minimálně na polovinu.
 11. Ministerstvo zdravotnictví je potřeba zgruntu předělat včetně všech na něj napojených institucí (SÚKL, zdr. pojišťovny - tady musí existovat jenom jedna a být efektivní a odborně zdatná, hygiena a všechny další ústavy a instituce). Na řízení ministerstva je potřeba doktor, který má za sebou praxi v nemocnici a ne zpěvák.
 12. Vzít daňové přiznán  všech OSVČ za rok 2018 a za každý měsíc nouzového stavu jim vyplatit 1/12 přiznaných příjmů (+ 5% za inflaci). OSVČ by dostali svůj neuskutečněný zisk (náklady spojené s nouzovým stavem slíbila vláda vyplatit dle uschovaných dokladů (je to spravedlivější než EET, protože přesně všichni ti, kteří brali peníze na černo a nepřiznávali je, tak by teď pykali za to, že to nepřiznali – tím neokrádali stát, ale nás všechny). Pokud OSVČ dokázali za ty peníze měsíčně přežít v roce 2018, tak se za ně určitě dá přežít i letos. 

K čemu to všechno povede? Peníze se budou směřovat tam kam jsou potřeba. Zaměstnanci budou mít jistoty (stejné jako dnes) a budou k dispozici na trhu práce. Ti dobří si najdou práci kdekoliv a ti nešikovní zůstanou na Úřadu práce. Firmy se v těžké době zbaví těch nepotřebných a zlepší se produktivita a kvalita. Pro firmy se budou moci skokově snížit náklady (propustím nepotřebné a nešikovné) - jak se začne dařit naberu lidi dle vlastního výběru. Nezaměstnaní na ÚP se budou pod tlakem rekvalifikovat, samovzdělávat, zlepšovat své dovednosti, aby získali práci.
Firmy závislé na dotacích skončí okamžitě (pouze u zemědělců se bude muset postupovat opatrně, abychom nešroubovali cenu potravin do nebe - nicméně od toho je Ministerstvo zemědělství, aby dokázalo vše zorganizovat).
Firmy s přezaměstnaností (což je teď ohromný problém) se mohou zaměstnanců zbavit a velmi rychle se zase dostat do kondice (pak se bude zase nabírat).
Odpuštěním všech poplatků za státem (mimo daně ze zisku a spotřební daně) se sníží náklady na minimum a firmy a OSVČ přežijí.
Banky pomůžou všem, kteří mají majetek na dluh, aby o něj nepřišli, ale zároveň nelze odpustit nutnost majetek v budoucnu zaplatit (třeba až bude líp) - prostě ten kdo si půjčil bude muset i v budoucnu vydělávat na to, aby splatil.

Záchrana pro automotiv, turistiku a ubytovací služby bude dlouhá (pro mnoho firem nemožná) a je potřeba z těchto oborů dostat zaměstnance ven a pustit je na trh práce (s garantováním jistoty příjmu).
Nekonzervovat zaměstnanost.

Státní správa a samosprávy musí otevřít své rozpočty a začít s masivními změnami na straně příjmů a výdajů (lidé teď pochopí, že je potřeba měnit volební sliby, a že je nutné zachraňovat věci důležité než dělat věci krásné). Je potřeba začít budovat infrastrukturu (vodovody, kanalizace, silnice, mosty, atd..).

Ministerstvo kultury musí pomoci kulturním institucím, ať už mají jakéhokoliv provozovatele. Je potřeba zachránit kulturu, ale nezatěžovat s tím rozpočty měst a obcí. Dokonce si umím představit dočasné převzetí všech institucí (divadla, ZOO, botanické zahrady, městská kina, knihovny, atd...) Ministerstvem kultury, které zajistí ze svých zdrojů provozní financování (a nebude vymýšlet jak přerozdělovat dotace).

Je potřeba se smířit s tím, že se bude řezat, že se nebudou prodávat auta a nebude se chodit tolik do hospody, že skončila masová světová turistika a některé obory téměř zaniknou.
Jenže jiné vzniknou, protože vznikají nové potřeby a nové stimuly a je na nás, abychom je naší konzervativností nebrzdili.

Je nutné stát donutit k tomu, aby přestal přerozdělovat a nechal více peněz v ekonomice přirozenou cestou (ano bude potřeba méně úředníků).

Obecně je nutné se opět soustředit na práci a ne na nutnost vytvořit na každého zaměstnance dalšího, který bude toho prvního administrativně zajišťovat (ano na komunikaci se státem, s dodavateli, s odběrateli a na vnitřní procesy se spotřebuje příliš mnoho člověkohodin). Práce musí být bazální a musí být v budoucnu očištěna od administrativy.

Zdeněk Chmelík, liberecký zastupitel a předseda RO TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Zdeněk Chmelík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme