Horní pekelský rybník bude patřit českolipským rybářům

10. 12. 2012

Kaprovité ryby buou moci zanedlouho rybáři chovat v Horním Pekelském rybníce. Českolipští zastupitelé v listopadu odsouhlasili jeho prodej českolipské pobočce Českého rybářského svazu. Definitivně tím tak zastupitelé zamítli plánovou revitalizaci vodní plochy, na kterou mělo město šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na odbahnění a opravu hráze rybníka se pohybovaly okolo 9,5 milionu korun, přes tři miliony korun by muselo město dát ze svého.

„O rybník projevila zájem místní organizace Českého rybářského svazu. Pokud bychom se rozhodli pro revitalizaci, nemohli bychom rybník kvůli čerpání evropských peněz prodat po dobu minimálně pěti let. Kromě prostředků vynaložených na projekt bychom museli vynakládat peníze i na údržbu vodní plochy. Rybáři chtějí v rybníce chovat kaprovité ryby. Po odbahnění dna bychom jim ale tento záměr znemožnili,“ vysvětlil důvody rozhodnutí místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle.

Horní Pekelský rybník prodali zastupitelé Českému rybářskému svazu za 1 milion korun. Částku rybáři městu uhradí ve třech splátkách. „Do smlouvy o smlouvě budoucí kupní jsme na zasedání doplnili podmínku padesátiprocentní spoluúčasti Českého rybářského svazu na údržbě rybníka a opravě hráze, ke které během několika let pravděpodobně dojde. O rybník tak bude dobře postaráno, město navíc získá další prostředky do rozpočtu,“ dodal Jiří Kočandrle s tím, že zastupitelé smlouvu odsouhlasili ještě s podmínkou, že město bude mít na Horní Pekelský rybník předkupní právo.

Mgr. Kristýna Brožová

Zdroj: www.mncl.cz

Štítky