Díky novým smlouvám město ušetří 13 milionů

Článek z městských novin České Lípy

13. 7. 2012

Minimálně třináct milionů korun ušetří město Česká Lípa za práce spojené s údržbou veřejné zeleně, takový je výsledek soutěže na dodavatele této zakázky, kterou vypsala radnice. Nově vybrané dodavatele, kteří až do roku 2016 budou na základě rámcové smlouvy zajišťovat pro město Česká Lípa údržbu veřejné zeleně, odsouhlasilo na svém červnovém jednání Zastupitelstvo města Česká Lípa.

„S výsledkem soutěže jsem velice spokojený, neboť v době, kdy město šetří každou korunu, se ve srovnání s předchozími lety sníží náklady na zeleň minimálně o 13 mil. korun,“ pochvaluje si místostarosta Jiří Kočandrle.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spojených se systematickou a periodickou  údržbou veřejné zeleně v České Lípě včetně přidružených obcí. Přičemž předmět veřejné zakázky byl v zadání rozdělen na 2 samostatné části, kde první část tvoří podstatně větší severní území města a druhou menší jeho jižní část a pomyslnou dělící čáru mezi oběma tvoří řeka Ploučnice.

Jak vysvětluje místostarosta, tento postup rozdělení předmětu zakázky, tj. rozdělení města na větší a menší území, byl zvolen proto, aby se o zajištění služeb mohly kromě velkých společností ucházet také menší, neboť i nabídky byly pro každou část hodnoceny samostatně a konečným výsledkem je uzavření rámcové smlouvy s vítězným dodavatelem prací v každé z uvedených částí.

„Rámcová smlouva pak městu umožňuje, aby si objem prací objednávalo podle aktuální potřeby. Například pokud máme k dispozici pracovníky vykonávající veřejnou službu, můžeme jim kromě ručního úklidu zadat i některé z prací související s údržbou zeleně,“ vysvětluje výhody rámcové smlouvy místostarosta. Není bez zajímavosti, že už letos v létě by počet pracovníků veřejné služby mohl v České Lípě ze současných cca 60 stoupnout až na 80.

Vítězem 1. části nadlimitní veřejné zakázky se stala pražská firma CENTRA, a.s., která předložila nejnižší nabídkovou cenu za poskytnutí služeb ve výši 19.964.407,20 Kč bez DPH, tj. 23.957.288,64 Kč. Vítězem 2. části nadlimitní veřejné zakázky je Ing. Ivo Kohák. Také jeho nabídková cena byla nejnižší a činí 2.778.238,80 Kč bez DPH, tj. 3.333.886,56 Kč.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 1. část ve výši 30 mil. Kč včetně DPH (za 4 roky trvání rámcové smlouvy a vycházela ze skutečného finančního plnění z  předchozích smluv) a na 2. část ve výši 10 mil. Kč včetně DPH (za 4 roky trvání rámcové smlouvy a vycházela ze skutečného finančního plnění z  předchozích smluv).

Nabídkovou cenou na 1. i 2. část veřejné zakázky se rozumí cena všech specifikovaných činností v předpokládaném rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Skutečný rozsah požadovaných činností se bude řídit již zmíněnou potřebou města a nepřesáhne rozsah stanovený v  zadávací dokumentaci, tzn., že výše nabídkové ceny je maximální cenou za poskytnuté služby po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Odkaz na článek zde

Štítky