Životopis

JUDr., Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

10. 4. 2012

Vzdělání

1990 – 1996                  Univerzita Karlova - fakulta právnická,

absolvent pro obor právo

1992 - 1993                  Univerzita Karlova - fakulta filozofická,

obor filozofie - ekonomie

1996 - 1999         Vysoká škola ekonomická - fakulta financí a účetnictví,

absolvent pro obor finance

2005                    Univerzita Karlova - fakulta právnická,

rigorózní zkouška pro obor správní právo

2000 - 2007         Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská fakulta, doktorské studium, absolvent pro obor hospodářská politika a správa

2009                    Advokátní zkouška

 

Publikované práce

1. Sjednocení právní úpravy daňového a správního řízení,

odborný článek, publikováno v časopise Veřejná správa č. 50, 51/2001, ISSN 0027-8009, počet stran 8

2. Jednací řád zastupitelstva obce,

odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 7/2003, ISSN 1210-4817, počet stran 7

3. Osadní výbory,

odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 5/2004, ISSN 0027-8009, počet stran 4

4. Kapitálový fond,

článek, publikováno v časopisu Obec a finance č. 1/2004, ISSN 1211-4189, strany 2

5. Obce 2004, spoluautor - část „Kraje“,

knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2004, ISBN 80-7357-013-0, počet stran (autorský podíl na celku) 43

6. Rada kraje,

odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 37/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 10

7. Krajské zřízení,

knižní monografie, vydalo ASPI v říjnu 2004, ISBN 80-7357-041-6, počet stran 410

(cena za vědeckou publikační činnost VŠE)

8. Tvorba rozpočtu samosprávy,

článek, publikován v časopisu Obec a finance č. 5/2004, ISSN 1211-4189, strana 1

9. Hospodaření krajů,

odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 51-52/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 8

10. Obce 2005, spoluautor - část „Kraje“,

knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2005, ISBN 80-7357-075-0, počet stran (autorský podíl na celku) 54

11. Právo krajů - aktuální stav,

odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 9/2005, ISSN 1210-4817, počet stran 8

12. Obce 2006 - 2007, spoluautor - část „Kraje“,

knižní publikace, vydalo ASPI v lednu 2006, ISBN 80-7357-151-X, počet stran: (autorský podíl na celku) 77

13. Hejtman

odborný článek, publikováno v časopisu Správní právo č. 6-7/2006, ISSN 0139-6005, počet stran 32

14. Volba zastupitelstva kraje

příspěvek do sborníku Reforma veřejné správy, vydalo ASPI v roce 2007, ISBN 978-80-7357-300-3, počet stran příspěvku 22

15. Zákony o územní samosprávě

komentář k zákonu o krajích, připraveno pro ASPI, počet standardních stran: 185

16. Výbory zastupitelstva na příkladu města Nové Paky

odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 26/2010, ISSN 0027-8009, počet stran 4

 

Odborné a vědecké zaměření

Pohledem právní a správní vědy a veřejných financí analyzuji postavení a činnost územních samospráv.

Zaměřuji se na otázky organizace obcí a krajů a činnost jejich orgánů. Vedle toho i na hospodaření krajů a obcí, a to zejména na finanční politiku.

Pro kraje je rezultátem výzkumné činnosti monografie „Krajské zřízení“, kterou vydalo nakladatelství ASPI v roce 2004.

 

Praktické zaměření

V právní praxi se zaměřuji na (abecedně): bankovnictví, finance a cenné papíry; daně a daňové poradenství; evropské právo; likvidace, konkurz, vyrovnání a reorganizaci; majetkové poradenství; místní samospráva; nemovitosti; neziskové právnické osoby; smluvní právo; správní právo; volební předpisy; vymáhání pohledávek

 

Konference

Regionalpolitik EU und Erfahrungen der neuen Bundeslander und der Tschechischen Republik, Dresden, 2001, referát: Die Kreise als der staatsrechtliche Versum uber die Festsetzung der Regionen in der Tshechischen Republik

Constitutional Law, Sydney, 2003

Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU, Praha, 2005

Právní regulace místní samosprávy, MU, Kroměříž 2008

Veřejná správa 2008, Univerzita Pardubice, Seč, 2008

 

Vědecké granty a úkoly

2003    Druhá etapa reformy územní veřejné správy: záměry a její uskutečnění - vedoucí projektu (grant VŠE)

2004 - 2005 Managament regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností (grant Ministerstva pro místní rozvoj)

2005    Reforma veřejné správy – otázky organizace územních samosprávných celků v rámci reformy, grant VŠE

2005    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ustanovující Evropské uskupení pro územní spolupráci (výzkumná práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR)

2006 MMR: Programy přeshraniční spolupráce – Cíl 3 (právní otázky); Sdružování samospráv České republiky a Spolkové republiky Německo (Sasko a Bavorsko)

 

Zahraniční stáž

University of New South Wales, Sydney, Australský svaz, 2003, 2 měsíce

The John Marshall Law School: American law and dispute resolution, 2008, 1 týden

 

Jazykové dovednosti

Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

 

Pedagogická činnost

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, resp. katedra práva

2000 - 2005                  předmět správní řízení a správní soudnictví

2006 - 2007                  předmět úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí

Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní

2007 – 2009                  právní předměty

 

Další odborná praxe

1992 -                  podnikatel (obvykle společník s. r. o. věnující se právní, hospodářské a správní agendě)

2002 - 2006         člen zastupitelstva města Nová Paka, předseda finančního výboru, člen organizačního výboru

2005 - 2009         Ministerstvo pro místní rozvoj, externím poradcem v odboru regionální přeshraniční spolupráce

2006 - 2009         koncipient advokátní kanceláře JUDr. Milan Kudyn

2006 - 2010         místostarosta města Nová Paka odpovědný mj. za finance, veřejnoprávní agendu, práci výborů, dotace, zdroje informací a systémové otázky, předseda silničního výboru

2010 -                  starosta města Nová Paka, odpovědný mj. za participaci občanů, stavební investice, dopravu, právní problematiku, bezpečnost,          výbory zastupitelstva a osadní výbory, zajišťování přenesené působnosti, strategie a koncepce, člen silničního výboru, člen výboru pro rozvoj

 

Sport

Atletika                Mistr České republiky 1991, 1992, 2006, Mistrovství světa juniorů 9. místo (1990), Mistrovství České republiky na 100 km běh – 2. místo

Triatlon                Mistrovství České republiky 3. místo (2009), 2. místo (2010 a 2011), Mistrovství Evropy 24. místo (2009) a 19. místo (2011), Mistrovství světa 28. místo (2010)

Plavání                 Mistrovství České republiky v zimním plavání 2. místo (2002) a 3. místo (2003)

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme