Velké náměstí: nový pohled na rekonstrukci se zapojením veřejnosti

Sdílená zóna pro chodce, cyklisty i automobily, zeleň, nové osvětlení či zázemí pro konání akcí. Nejen tyto prvky přináší nový koncept studie rekonstrukce Velkého náměstí v historickém centru Hradce Králové. Město chce původní projekt upravit a doplnit o nové přístupy a perspektivy. Architekti v konceptu zohlednili i výstupy z participativního projektu s veřejností, v rámci kterého se k nové podobě Velkého náměstí vyjádřily tisíce občanů. Dokument bude v následujících týdnech představen zastupitelům, široké veřejnosti i místním podnikatelům.

26. 1. 2024

Město si na jaře nechalo ověřit a posoudit možnosti dalšího postupu v přípravě revitalizace Velkého náměstí a na výběr mělo několik variant. „Mohli jsme buď pokračovat v územním řízení, začít celý projekt připravovat od začátku včetně nové architektonické soutěže, nebo provést potřebné úpravy a nechat přepracovat projektovou dokumentaci tak, aby se koncept vítězného projektu posunul a zároveň inovoval podle požadavků dnešní doby. Po pečlivém zvážení všech faktorů, zejména finančních a časových, a naší politické odpovědnosti, jsme se rozhodli přepracovat projektovou dokumentaci na základě upraveného původního konceptu a následně předložit novou žádost o územní rozhodnutí,“ uvádí primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Tento postup umožní do projektu zapracovat nové přístupy a perspektivy, do procesu tvorby nového konceptu studie město zároveň aktivně zapojilo veřejnost. „V polovině loňského roku jsme proto navázali spolupráci se společností Participation Factory, která pro hradeckou veřejnost i odborné skupiny připravila participativní projekt, ve kterém se mohli lidé podělit o své názory a nápady v rámci nové podoby Velkého náměstí. Součástí projektu byla veřejná setkání, jednání s odborníky, s místními podnikateli nebo rezidenty, dotazníkové šetření i workshopy. Zapojily se i děti v našich školách. Volili jsme formu osobní i online, abychom získali co nejširší záběr hradecké veřejnosti,“ popisuje proces primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK). Mezi nejčastější podněty zapojené veřejnosti patřilo snížení počtu parkovacích míst a snaha navrátit náměstí všem občanům jako setkávací plochu, nikoliv veřejné parkoviště. Všechna získaná data a podněty pak sloužila jako jeden z podkladů pro vypracování konceptu studie Revitalizace Velkého náměstí v Hradci Králové.

Koncept této studie zpracovávalo sdružení ARN studio s.r.o. – architekti chmelík & partneři s.r.o. a městu jej přestavilo na dnešním jednání. „Hlavní myšlenkou je vrátit náměstí lidem. Chceme proměnit toto historické místo, aby odpovídalo potřebám a očekáváním současných a budoucích generací. S důrazem na inovace a společný prostor pro setkávání chceme vytvořit dynamické, přívětivé a živé centrum města. To, co náměstí činí jedinečným, je jeho potenciál spojit historii s moderními principy a v tomto duchu jsme přistoupili k přepracování konceptu" vysvětluje náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek (TOP 09). 

Dokument také detailněji rozpracovává řešení prostoru, stávající a nové prvky a další inovace. „Klademe důraz na změnu klimatu a eliminaci tepelných ostrovů, oproti původní verzi projektu na náměstí přibyly stromy. Navrhujeme ale další opatření ke zpříjemnění klimatu v prostoru náměstí. Půjde například o speciální systém zavlažování a mlžení založený na koloběhu dešťové vody, která by se jímala z plochy náměstí a po následném přefiltrování se použila na ochlazování celého prostoru náměstí, a to včetně zavlažování navrhovaných alejí stromů,“ popisuje architekt Jaromír Chmelík.

Provoz celého území je navržen v režimu sdílené zóny s omezenou rychlostí vozidel a možností parkování pouze na vyhrazených místech. „Sdílená zóna je druh dopravního režimu, ve kterém není upřednostněna žádná forma dopravy. Chodci, cyklisté i automobily jsou si rovni. Vznikne tak otevřený prostor a příjemná zóna pro návštěvníky Velkého náměstí. V návrhu je kladen důraz na bezbariérovost celé plochy náměstí, vše se odehrává tak, jak to bylo historicky, celé náměstí bylo jednotnou vydlážděnou plochou,“ doplňuje další z autorů nového konceptu studie architekt Jiří Krejčík.

Koncept se také intenzivně zabývá řešením parkování na Velkém náměstí. V současnosti je zde k dispozici 230 parkovacích míst. V původní studii bylo počítáno s pouze 60 parkovacími místy, tato nová studie se ve svém návrhu snaží jejich počet o něco málo navýšit, přibližně na 65. „Náhrada parkovacích míst se postupně odehrávala již v minulých letech výstavbou parkovacích domů v Regiocentru Nový pivovar a v Gayerových kasárnách, kde jsou stále volné parkovací kapacity. Další parkovací místa v historickém centru navrhujeme v Komenského ulici, kde by mělo dojít ke změně profilu ulice a vybudování zhruba 90 kolmých parkovacích míst navíc,“ dodává architekt Jaromír Chmelík. Plánované úpravy okolních ulic počítají s tím, že nově bude obousměrná Mýtská ulice, také celé náměstí a v ulici V Kopečku bude sdílená zóna.

Koncept studie bude v následujících týdnech projednán s hradeckými zastupiteli, komisemi, výbory, komisemi místní samosprávy, veřejností, podnikateli a rezidenty. „Pokud v procesu projednávání, ať už s odbornými skupinami nebo veřejností, dojde k formulaci dalších z hlediska zadání studie relevantních připomínek, budou určitě zohledněny a zapracovány,“ dodává náměstek Lukáš Řádek (TOP 09). Po ukončení projednávání konceptu studie a zapracování připomínek dojde ke zpracování čistopisu studie. Současně město začne připravovat zadávací podmínky na výběr zpracovatele projektových prací jako jsou DÚR, DSP a DPS. Se zahájením výběru zhotovitele projektové dokumentace město zatím počítá ke konci letošního roku.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme