Potečou splašky dál po Labi krajem Královéhradeckým?

7. 2. 2012

Splašky z kanalizace šestnáctitisícového Dvora Králové nad Labem dál tečou přímo do Labe. Děje se tak od pondělí 6. února, kdy firma WWTP DKNL provozující místní čističku zastavila kvůli cenovému sporu s městem čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod (dále ČOV) dokončená v roce 1993 dříve patřila textilnímu podniku TIBA. Při jeho likvidaci si město Dvůr Králové nad Labem nákup tohoto strategicky významného zařízení nepohlídalo. Čistírna padla do soukromých rukou, které samozřejmě podnikají s cílem zisku.

Provoz ČOV ve Dvoře Králové sice může být oproti ostatním ČOV ekonomicky náročný už z toho důvodu, že je kapacitně stavěná na asi dvojnásobně vyšší produkci odpadu (než je stávající potřeba), danou zejména dříve fungujícími textilními továrnami (v době před 20 - 25 lety). Na druhou stranu je tato kapacita vyhovující a dává prostor pro rozvoj města.

Město Dvůr Králové nad Labem před cca 5 lety nesouhlasilo s navýšením částky za stočné požadovaným provozovatelem ČOV a od té doby se soudí. Každý rok narůstá potenciální dluh města vůči druhé straně o 20 - 25 mil. Kč. Soudy nerozhodují, účastníci sporu se nesnaží domluvit. Pokud město prohraje tento spor, špatně to dopadne.

Podle mého mínění mělo již dříve čistírnu odpadních vod město koupit. Nynějšímu vedení města bych vytkl neprofesionální přístup v jednání při řešení sporů. Městští političtí matadoři jsou, bohužel, „manažeři amatéři“. Nejednají dostatečně a čekají, že soudy rozhodnou v jejich prospěch. A pokud osobně jednají, nejsou připraveni, nedělají zápisy z jednání nebo odmítají podepsat zápis k dojednanému obsahu (osobní zkušenost z jednání města s vedením VAK v září 2011). Na výzvy našich zastupitelů z TOP 09 k razantním škrtům a efektivnosti hospodaření města nereagují.

Město na doplácení čištění odpadních vod nemá finanční prostředky, tj. dopady nečinnosti vedení města zaplatí odběratelé. Vzhledem ke skrytému deficitu rozpočtu města na rok 2012 (-50 mil. Kč), k dlouhodobému čerpání kontokorentu (-15 mil. Kč), k překlenovacímu úvěru na rekonstrukci náměstí, k hrozbám plynoucím z nevyřešených soudních sporů (minus více než 200 mil. Kč), k neochotě učinit byť i dočasné razantní škrty ve výdajích města, se naše město pod stávajícím vedením nezadržitelně blíží k obstavení bankovních účtů a exekuci jeho majetku, která navíc přijde tím rychleji, čím více občanů přestane platit vodné a stočné městu a využije možnosti uložit tyto platby do soudní úschovy.

Zpět k aktuálnímu problému. Nevím, zda má ČOV nárok takto jednat a uzavřít vpusti. Vypouštět odpad do řeky není ani ekologické ani etické, zvláště když se píše rok 2012. Třeba to donutí státní složky včetně soudů konečně rozhodnout. I vedení města to donutí konat  a ne jen doufat v to, že se tento problém vyřeší sám nebo se snad překlene do dalšího volebního období. Ale za jakou cenu?

Kdo zaplatí vyčištění zanesené kanalizace, příp. opravy poškození způsobené mrazem? Bude město účtovat stočné, když tuto službu neposkytuje?

A hlavně - muselo to dojít tak daleko, že vědomě znečišťujeme naše životní prostředí?

Emil Kudrnovský
zastupitel za TOP 09 ve Dvoře Králové nad Labem