Obyvatelé Hradce více třídí, na skládkách končí méně odpadu

Více vytříděného odpadu, který dál putuje k recyklaci, a méně odpadu mířícího na skládky. Tím se nyní mohou pochlubit obyvatelé Hradce Králové. Skládkového odpadu, do kterého se spolu se směsným komunálním odpadem řadí i objemný odpad, bylo ve městě vyprodukováno meziročně o téměř 1,6 tuny méně. A to právě i díky vyššímu podílu vytříděného odpadu. Oproti roku 2022, kdy se číslo zastavilo na 49,1 procenta, se v roce 2023 dostalo až na 52,6 procenta. Ve městě se bude i nadále rozšiřovat síť kontejnerů nejen pro sběr kovů, ale i použitých jedlých olejů a tuků. Dojde i na zvýšení kapacity dalších kontejnerů pro třídění.

11. 3. 2024

V loňském roce vyprodukovali obyvatelé hradeckých domácností téměř 32 tisíc tun komunálních odpadů, což jsou veškeré odpady z domácností. Oproti roku 2022 jde o pokles o 873 tun, což představuje 2,7 procenta. „Během sledovaného období došlo k celkovému meziročnímu poklesu produkce takzvaných komunálních odpadů. Nejvíce nás těší dosažení výrazného poklesu produkce skládkovaných odpadů, tedy směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. Zatímco v roce 2022 bylo odvezeno na skládku 16 702 tun těchto odpadů, v roce 2023 se jednalo o 15 140 tun. Rozdíl je tedy zhruba 1 562 tun, neboli více než 9 procent. Produkce skládkovaného odpadu v roce 2023 činila 162 kilogramů na jednoho obyvatele města. Část objemného odpadu ze sběrných dvorů, zejména čalouněný nábytek, byla předána na linku pro výrobu alternativního paliva pro cementárny. Místo skládkování byl tedy tento odpad využit energeticky,“ říká náměstek pro oblast strategického rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09). V prosinci 2022 byl na celém území města zahájen sběr biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní, jehož produkce za rok 2023 činila téměř 300 tun. Tento odpad je využíván energeticky ve specializované bioplynové stanici. Již v průběhu roku 2024 bude na základě dosavadních zkušeností systém sběru tohoto odpadu optimalizován a rozšiřován. Skla bylo vytříděno o téměř 30 tun více, u oděvů se jednalo o patnáctitunový rozdíl. Ve městě se daří také třídit plasty, papír, rostlinný bioodpad či další složky recyklovatelného odpadu. „V roce 2023 došlo ke zlepšení poměru odděleně soustřeďovaných odpadů o 3,6 procenta na hodnotu 52,6 procenta odpadů předaných k recyklaci. V roce 2022 bylo k recyklaci předáno 49,1 procenta komunálních odpadů. Cílem je dosáhnout v roce 2025 na 60 procent a v desetiletém výhledu na přibližně 70 procent,“ říká ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Snižování objemu odpadů nevhodných k dalšímu využití či zpracování, a zároveň zvyšování podílu separovaných odpadů, které jsou následně recyklovány či využity jiným vhodným způsobem, je také zásadním úkolem města. „V úsilí snižovat množství skládkovaných odpadů a zároveň zvyšování poměru odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu budeme intenzivně pokračovat v letošním roce, a samozřejmě i v letech následujících. Městský systém se průběžně snažíme vylepšit takovým způsobem, aby byl pro občany města funkční, jednoduchý a komfortní,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít.

Již v roce 2022 byl zaveden sběr biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu z domácností, od loňského roku je možné vhazovat do žlutých nádob na plasty a nápojové kartony i nápojové plechovky. Otevírací doba sběrných dvorů byla pro občany rozšířena zhruba o čtvrtinu. U rodinných i bytových domů loni přibyly také stovky nových modrých nádob pro sběr papíru (423) a žlutých pro sběr plastu (467). Rozšířen byl také projekt re-use, kdy vznikl nový re-use point v centru města v Kotěrově ulici za Muzeem východních Čech. „Za rok 2023 bylo vybráno a předáno do veřejných sbírek na veřejně prospěšné ekologické projekty přibližně 400 tisíc korun, celkově od zahájení projektu v červenci 2020 bylo vybráno přes 800 tisíc korun,“ sdělil ředitel Hušek.

Otevírací doba re-use bazaru u muzea je pondělí, středa a pátek v časech 13–17 hodin a v sobotu 8–12 hodin. Provozní doba re-use pointů na sběrných dvorech je následující: sběrný dvůr Bratří Štefanů je otevřen ve středu a pátek 13–18 hodin, poté ještě v sobotu 8–16 hodin. Sběrný dvůr Temešvár má provozní dobu úterý, čtvrtek a neděle 8–18 hodin. Ve stejný čas je v provozu sběrný dvůr U Labe, který je k dispozici v pondělí, ve středu a v sobotu. A sběrný dvůr Na Brně je pro občany otevřen v čase 8–18 vždy v úterý a pátek.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme