Jiří Oliva: Obcím kyne naděje na lesy za 5 mld. korun

9. 1. 2012

Přibližně 15 tisíc hektarů lesů, které se nacházejí na území vojenských újezdů, avšak historicky patří obcím, se zejména týká návrh novely zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Návrh novely nyní projednává Poslanecká sněmovna ve 2. čtení, přičemž jeho autoři, mezi nimiž je i Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D,  by chtěli, aby platil od 1. 1. 2013.

Návrh novely počítá s vydáním historického majetku obcí ve vojenských újezdech, který byl ke dni 24. 5. 1991 v majetku federace, a proto nemohl být vydán podle tehdejšího znění zákona č. 172/1991 Sb. „Nejde však o věci v existujících vojenských újezdech,“ uvedl na dotaz Moderní obce poslanec Jiří Oliva. „Takový majetek je většinou zařazen v kategorii majetku, potřebného pro obranu státu – a ten by zřejmě musel být z působnosti zákona vyloučen. Jde však o pozemky na území újezdů, které již byly zrušeny, obraně státu neslouží, stejně tak jako o některé budovy,“ dodal poslanec.

Podle jeho slov by obec o tento svůj historický majetek – v případě schválení návrhu novely zákona – nemusela žádat. Obec by pouze s příslušnými doklady musela požádat o zápis majetku do katastru nemovitostí. Vlastnické právo by na obec ke dni 1. 1. 2013 automaticky přešlo ze zákona.

Naopak jestliže by se obec rozhodla tento majetek nepřevzít, musela by o tom učinit prohlášení formou notářského zápisu a toto prohlášení doručit do 31. 12. 2012 příslušné organizační složce státu, která s tímto majetkem hospodaří.

Zatím je praxe taková, že domáhá-li se obec vydání svého historického majetku na území vojenského újezdu, u státu, resp. Ministerstva obrany, se svých nároků nedomůže. Zpravidla ji nepomůže ani soud, jemuž pro rozhodování v těchto věcech chybí opora v zákoně.

Spoluautor návrhu novely doc. Ing. Jiří Oliva, Ph. D., připomněl, že pouze uvedených zhruba 15 tisíc hektarů lesních pozemků, které ve vojenských újezdech historicky náležejí obcím, má dnes hodnotu přibližně 5 mld. Kč. Připomeňme však, že vláda s návrhem novely loni v říjnu vyslovila nesouhlas.

4. 1. 2012
Moderní obec, str. 4 - Spektrum
Štítky
Osobnosti: Jiří Oliva
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme