Klíma: O přijetí dvouletého dítěte do školky nemá rozhodovat zákon, ale jeho zralost

7. 3. 2018

Babišova vláda v demisi aktuálně odmítla inciativu poslanců i senátorů zrušit novelu školského zákona, kterou někdejší ministryně školství Kateřina Valachová nařídila zřizovatelům předškolních zařízení vytvořit od roku 2020 místa pro všechny dvouleté děti ve svém spádovém obvodě, aniž by je měly jejich rodiče povinnost využít. Toto opatření je stejně nesystémové, jako její nápad s masovou inkluzí či se zavedením povinné předškolní docházky. Všechna tři opatření kritizuji už od samého počátku.

Kateřina Valachová povinnost přijmout dvouleté dítě zdůvodňovala potřebami rodičů, kteří se chtěli, nebo museli vrátit do práce. Tomu lze sice rozumět, ale kde jsou zohledněny potřeby dítěte? Ne každé dítě je přeci dostatečně zralé k nástupu do předškolního zařízení. A jestliže nakonec rodiče jako ředitelé škol přesvědčíme, že je třeba ještě nějaký ten měsíc počkat, kdo uhradí zbytečně vynaložené náklady na zřízení takovéhoto nevyužitého místa? Zjevně daňový poplatník. Jenže obce, které předškolní zařízení zřizují, nemají prostředků nazbyt.

Ale i přesto jako ředitel takovéhoto zařízení mohu potvrdit, že pokud to jen trochu umožňuje kapacita školky a samoobslužnost a zralost dítěte, s rodiči se vždy nakonec dohodneme. Když dítě nemohu přijmout hned, za měsíc či dva už může být situace jiná. A žádný zákon jako karabáč nad sebou mít nepotřebuju.

V současné době nám navíc velmi pomáhá projekt na zaměstnávání takzvaných chův. Podmínkou k zafinancování takto vytvořeného pracovního místa je právě přijetí dvouletých dětí. Přesně takováto opatření přirozeně motivují ředitele školky vytvářet kapacity pro dvouleté děti, aniž by to mělo zásadnější dopady do chodu zařízení a jeho rozpočtu, potažmo rozpočtu obce jakožto zřizovatele. Důležitým faktorem, který přirozeně napomůže mít dostatek míst pro dvouleté děti – a znovu opakuji: pokud to dovolí jejich samoobslužnost a zralost, je pochopitelně i postupný demografický pokles budoucích ročníků. Proto považuji zákon od samého počátku za populistický a především nadbytečný.

Pavel Klíma

Člen předsednictva TOP 09

Předseda školského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje

Ředitel ZŠ a MŠ Malšice

Štítky
Osobnosti: Pavel Klíma