× Pojďte do toho s námi.

Úvod

15. 10. 2013

Vážení občané,
jak jsme slíbili v červencovém čísle našeho Občasníku, snažíme se zlepšit proud informací k Vám, našim čtenářům a příznivcům. Doba nám v tomto přeje, protože každodenní život přináší nové a nové události. Raději bychom se sice věnovali svým rodinám, profesím a zálibám, než komunální politice, ale to však bohužel nejde. Každé téma, se kterým se setkáváme, spouští řetěz otázek, na které stojí za to hledat odpovědi. Někdy se kromě odpovědí na otázky dostaví také hodnocení či kritika. Obojí je vítáno, v některých případech ale musíme reagovat a své postoje upřesnit. Dovolte nám proto v tomto úvodu malé shrnutí našich aktivit za poslední tři roky, kterým bychom chtěli odpovědět autorům Společného prohlášení (koncem srpna jste jej pravděpodobně nalezli ve svých poštovních schránkách).
V roce 2010 jsme vstoupili do komunální politiky v Kamenném Újezdu proto, abychom změnili atmosféru a způsob správy obce. Našimi hesly byly odpovědnost, transparentnost, efektivnost a koncepčnost. To všechno jsme na radnici a ve volených orgánech postrádali. Považovali jsme a stále považujeme za prioritní skutečné zapojení občanů do správy obce. Nikdy nám nešlo „o moc“, ale o změnu stylu řízení obce.
Od začátku jsme věděli, že jde hlavně o informace. Chtěli jsme tedy změnit Obecní zpravodaj na skutečné obecní noviny, které by referovaly o tom, co se v obci opravdu děje. Navrhli jsme zřídit redakční radu, která by Zpravodaj řídila. Tyto návrhy ovšem nebyly většinovou koalicí podpořeny.
Prosadili jsme opravu domu U Vyžrálků (budova knihovny s obecními byty), kde se léta projevovala řada závad. Při tom se zjistilo, že prakticky neexistuje stavební dokumentace z rekonstrukce objektu a na stavbě nebyl ani určen stavební dozor. Záhy se také ukázalo, že to je běžný stav - stavby se v obci v drtivé většině prováděly bez projektové dokumentace a v zásadě i bez řádného stavebního dozoru.
Zanedlouho bylo také potřeba zcela zrekonstruovat podlahu školní tělocvičny, která se již po několika letech od dokončení novostavby začala rozpadat. V tomto případě již stavební komise prosadila zpracování odborného projektu a autorský dozor.
Také u výstavby komunikace části Plavnická a U hřiště bylo v obou případech potřeba zásahu stavební komise, aby zhotovitel odstranil zjištěné závady při dodržování technologických postupů výstavby.
Po těchto zkušenostech se u dalších nově zahajovaných staveb v současném volebním období postupně podařilo prosadit profesionální stavební dozor. I toto ovšem pravidelně naráželo na neustálý odpor vedení obce.
Navrhli jsme a žádali, aby obecní úřad zveřejňoval na webových stránkách obce výběrová řízení, veřejné zakázky a uzavřené smlouvy s dodavateli. K tomu se OÚ odhodlal až s novou legislativou, která toto přímo vyžaduje.
Abychom pomohli sjednotit formu i obsah těchto dokumentů, vypracovali jsme návrh Směrnice o veřejných zakázkách a také jsme připravili a obecnímu úřadu předali návrh formulářů, týkajících se dokumentace staveb včetně návrhu Smlouvy o dílo. Tyto doklady leží asi dodnes někde v šuplíku a stav zveřejňovaných dokumentů není stále nijak valný a vypovídá, že se mnoho nezměnilo.
V rámci sledování zakázek se nám podařilo zabránit tomu, aby rekonstrukce Dělnické ulice byla prováděna dle původního návrhu za 8 mil. Kč. Stavba pak byla realizována za cca 1,3 mil. Kč.
Bohužel jsme nedokázali prosadit umístění dětského hřiště do centra obce, což bylo z našeho pohledu nejen logické, ale také to požadovala petice několika stovek místních občanů. Nicméně tuto skutečnost jsme přijali, neboť hřiště pro děti, umístěné excentricky okraji obce je lepší, než hřiště žádné. Přesto jsme přesvědčeni, že dříve nebo později se nějaká nová zařízení pro děti a jejich rodiče v centru obce prosadí.
Iniciovali jsme zakoupení pozemku mezi školou a Kyrbisovinou. Blok pozemků kolem školy se tím sjednotil a vznikla tak pozemková rezerva, kterou bude obec v budoucnu moci využít buď pro školu, nebo pro jiný potřebný účel.
Podařilo se také přesvědčit obecní úřad o tom, že zadání studie revitalizace náměstí by mělo respektovat skutečnost, že náměstí nebude sloužit jen jako průjezd a průchod občanů na cestě domů, ale stane se centrem, kde budou mít lidé zájem se setkávat a trávit smysluplně svůj volný čas. Současně jsme předali podklady k možnému řešení změny rybníku Ouježďáku na čistý rybník. Společně s Vámi budeme sledovat, co z toho v budoucnu vzejde.
V úvodu obou Občasníků (které jsme vydali v listopadu 2011 a v červenci letošního roku - a mělo jich být více), je vždy odkaz na webové stránky TOP 09 Kamenný Újezd, kde se každý může dozvědět nejen, kdo je předsedou, kdo členem MO v obci, ale řadu dalších informací o členech a jejich funkcích v obecních orgánech. Nejde tedy v žádném případě o anonymní texty. Tištěný Občasník je vzhledem k omezenému rozsahu zkrácenou verzí jeho elektronické podoby.
Na závěr bychom rádi ujistili občany obce, že se žádnými prohlášeními (ODS, SNK TJ Sokol a KDU - ČSL) nedáme zastavit a budeme v naší práci pokračovat až do voleb.
V nich ať občané vyhodnotí, jak jsme si počínali.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ

Lannova 2
370 01 České Budějovice

info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Milena Kothbauerová

Milena.Kothbauerova@top09.cz

telefon: +420 734440735

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme