26. 11. 2011

Vážení občané,
dostáváte do rukou první číslo nepravidelně vydávaného informačního zpravodaje organizace TOP 09 Kamenný Újezd. Měl by vám poskytnout zprávy o událostech v obci.
Občasník je koncipován poněkud odlišně od běžných tiskovin tohoto druhu. Bude vám totiž sdělovat pouze teze, tzn. hlavní myšlenky a stručné přehledy k jednotlivým tématům, přičemž další podrobnosti, doprovodné dokumenty a názory k nim naleznete na internetové adrese http://www.top09ku.cz.
K tomuto postupu nás vedou dva důvody: První je ten, že témata jsou většinou obsáhlá a komplikovaná, dokumenty, dopisy (i anonymní) jsou dlouhé a my nemáme ani tolik tiskového prostoru a ani peněz, abychom mohli vše publikovat tiskem. Druhý důvod je víra v pokrok a moderní informační technologie. Myslíme si totiž, že většina občanů má doma (v nejhorším případě) v zaměstnání počítač a není pro ně proto žádný problém vše si v klidu přečíst na internetu. Věříme, že se vždy najde možnost zprostředkovat tyto informace i těm, kdo se k počítači nedostanou. Věříme, že internetová část Občasníku bude dostatečně přehledná a všem dostupná a že časem bude moci tištěná část i zaniknout. Že si prostě zvyknete, kde informace hledat. A především je tam najdete v aktuálním čase.
Nyní k tomu, proč jsme se odhodlali tento informační zdroj začít vydávat. Uplynul již rok od voleb, ve kterých jste nám dali téměř 20% hlasů. Do voleb jsme šli se čtyřmi prioritami našeho programu, které bychom v práci a fungování obecních orgánů chtěli prosadit. Jsou to odpovědnost, transparentnost, efektivnost a koncepčnost. Jako rozhodující prvek pro zahájení tohoto procesu jsme považovali a stále považujeme zajištění informovanosti občanů o dění v obci.
Učinili jsme řadu pokusů o změnu chování obecního úřadu i orgánů obce. Bohužel hrad na náměstí má stále vytažený padací most a hradní příkop plný vody. Informace prostě nejsou. Přesněji řečeno zůstávají uvnitř. Nevzdáváme se a i prostřednictvím tohoto Občasníku zkoušíme naplňovat náš volební program. Věříme, že nikdy není pozdě…