Jaderné energetice patří budoucnost

21. 9. 2017

Ačkoliv nejsem jaderný fyzik, o problematiku jaderné energetiky se dlouhodobě poctivě zajímám a dotazuji se na ni odborníků. Abych si rozšířil obzory, navštívil jsem jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně. Utvrdil jsem se tam v přesvědčení, že energie získaná touto cestou patří k nejčistším a nejhospodárnějším. A zásadní je pro mě zjištění, že zabezpečení obou jaderných elektráren je na špičkové úrovni, za kterou ručí zejména pravidelné mezinárodní kontroly nejpovolanějších odborníků. Ke spektru bezpečnostních opatření patří nejen neustálé používání dozimetrů, přísné limity záření, vlastní zásahová jednotka i hasiči, ale také náročná školení a psychologické předpoklady každého zaměstnance. Bezpečí jaderné elektrárny je prostě na prvním místě. Že nejde o pouhé plané ujišťování, jsem zažil na vlastní kůži díky opakovaným důkladným kontrolám během své exkurze. Bát se skutečně není třeba.

Jedním z nejdiskutovanějších témat je nyní úložiště jaderného odpadu. Podle mých informací jsou současné prostory zcela vyhovující, jejich kapacita postačí na ještě nejméně dvacet let. Kontejnery Castor pro uložení vyhořelého paliva zaručují jeho naprostou bezpečnost. Větším rizikem by naopak bylo převážení odpadu mimo areál elektrárny. Řešením pro další období by tak mohla být stavba druhého podobného meziskladu v areálu.

S otázkou úložiště úzce souvisí vývoj recyklace vyhořelého paliva. Nemohu se ubránit potřebě zkoumat, zda zde nehraje roli také silný tlak lobbistů, kteří v plánování centrálního úložiště pro vyhořelé palivo vidí příležitost pro velkou investici. Je třeba hledat nejlepší řešení z dlouhodobého hlediska a nesklouznout k rychlým, ale mnohdy nevhodným řešením.

Existuje nějaká naděje na opětovné využití paliva v budoucnosti? Zatím se čím dál víc jeví jako možné, že by to šlo – proč tedy vyhořelé palivo ukládat do podzemí? To jsou výzvy, o které se chci nadále zajímat a ptát se odborníků.

V nedávné době byla úspěšně prodloužena životnost prvního a druhého bloku Dukovan na dobu neurčitou. Považuji to za správnou cestu do budoucna za předpokladu, že budou dodržena všechna bezpečnostní a provozní pravidla, která momentálně v Dukovanech i v Temelíně spolehlivě fungují.

Osobně budu vždy upřednostňovat kombinaci různých způsobů získávání energie: tedy nejen z obnovitelných zdrojů a zelenou energii, ale také energii jadernou, která tvoří 36 procent současného energetického mixu České republiky

Velmi důležitým faktorem v posuzování problematiky pro mě je, jak se v sousedství Jaderné elektrárny Dukovany cítí občané okolních měst a vesnic. Ti mi potvrdili, že jadernou elektrárnu vnímají jako bezpečnou, a že si váží nabízených pracovních míst a prosperity obcí.

Ze všech těchto argumentů pro mě vyplývá i jasný závěr – určitě podpořím výstavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. 

Josef Mladý, lídr kandidátky TOP 09 na Vysočině

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme