TOP 09 Děčín: Dálniční přivaděč je pro město klíčový

22. 9. 2015

V Děčíně se vedou dlouhé debaty, kudy by měl vést přivaděč k dálnici D8. První varianta je rozšíření stávajícího tahu z Děčína do Ústí nad Labem, druhá je vybudování silnice územím Chrochvického potoka a třetí, tzv. zelená cesta, kterou podporuje TOP 09, by vedla kolem obce Malšovice.

"Pro Děčín je vybudování dálničního přivaděče na rozdíl od jiných 'dopravních' staveb zcela klíčové. Jak pro rozvoj města, tak pro stabilizaci jeho obyvatel, kdy z města odchází mladá generace, ale také možnost rozšiřování pracovních příležitostí," říká krajský předseda TOP 09 Tomáš Tesař.

Zastupitelé magistrátu by měli do konce listopadu rozhodnout, kudy se dálnice napojí. Zastupitel za TOP 09 a místopředseda místní organizace Milan Rosenkranc se vyjádřil za všechny členy děčínské organizace: „Místní organizace TOP 09 zastává názor, že jediná a nejschůdnější cesta je cesta zelená. Ostatní přivaděče jsou nesmyslné.“

Z uvedených variant je nejlepší varianta via Malšovice, tedy tzv. zelená cesta. Je nejšetrnější k lidem i životnímu prostředí a odpovídá moderním pojetím tomu, jak se v současné době přistupuje k těmto stavbám v celé západní Evropě," vysvětluje Tomáš Tesař a dodává: „Využití stávající komunikace údolím Labe do Ústí je možná nejlacinější varianta, ale vlastně se nejedná o reálné napojení Děčína na D8. Varianta údolím Chrochvického potoka je velmi problematická s ohledem na přírodu i dopadem velkého množství lidí na uvedené trase." 

odkazy: zde

osobnosti: Tomáš Tesař  a Milan Rosenkranc

 

Radka Ostřížová, krajská manažerka pro Ústecký kraj